Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/antora.yml This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 72% 15 22 1
master/pages/code-of-conduct This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 53% 112 5,520 6 1
master/pages/help This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 61% 21 372
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 38% 482 24,401 32 3 1
master/pages/join This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 25% 342 8,823 22
master/pages/leadership This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 39% 357 7,925 4 20
master/pages/objectives This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 37% 487 5,242 19 44
master/pages/objectives/minimization-phase-2 This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 25% 1,484 28,147 25 26
master/pages/orgchart This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 52% 77 2,006 8
nav CC-BY-SA-3.0 62% 70 150
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/project
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-SA-3.0 nav master/pages/objectives master/pages/code-of-conduct master/antora.yml master/pages/index master/pages/leadership master/pages/objectives/minimization-phase-2 master/pages/orgchart master/pages/help master/pages/join
Languages 27
Source strings 197
Source words 4,400
Source characters 31,686
Hosted strings 5,319
Hosted words 118,800
Hosted characters 855,522
User avatar None

Pushed changes

fedora-docs-l10n/project / nav

Pushed changes 5 days ago
User avatar None

Received repository notification

fedora-docs-l10n/project / nav

Pagure: https://pagure.io/fedora-docs-l10n/project, master 5 days ago
Code of Conduct
קוד התנהגות
6 days ago
New contributor 6 days ago
User avatar None

Pushed changes

fedora-docs-l10n/project / nav

Pushed changes 10 days ago
User avatar None

Received repository notification

fedora-docs-l10n/project / nav

Pagure: https://pagure.io/fedora-docs-l10n/project, master 10 days ago
If you have any questions or comments about this code, please open a ticket in the https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issues[Fedora Council Repository].
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä koodista, avaa lippu osoitteessa https://pagure.io/Fedora-C Council/tickets/issues[Fedoran neuvoston arkisto].
11 days ago
If you have witnessed or been part of an event that you believe violates this code, please report it by opening a private ticket in the https://pagure.io/coc/issues[Code of Conduct Repository]. Your ticket should include your description of the event and any relevant information. This ticket will be handled by the Fedora Project Leader and the Fedora Community Action and Impact Coordinator, along with other members of the Fedora Council and the Fedora/Red Hat Legal team, as appropriate.
Jos olet nähnyt tapahtuman tai ollut osa tapahtumaa, jonka uskot rikkovan tätä koodia, ilmoita siitä avaamalla yksityinen lippu osoitteessa https://pagure.io/coc/issues [Menettelyohjeiden arkisto]. Lippusi tulee sisältää kuvaus tapahtumasta ja kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tämän lipun käsittelevät Fedora-projektijohtaja ja Fedora-yhteisötoiminta- ja vaikutuskoordinaattori yhdessä muiden Fedora-neuvoston jäsenten ja tarvittaessa Fedora/Red Hat Legal -tiimin kanssa.
11 days ago
Remember that we're different. The strength of Fedora comes from its varied community, people from a wide range of backgrounds. Different people have different perspectives on issues. Being unable to understand why someone holds a viewpoint doesn't mean that they're wrong. Don't forget that it is human to err and blaming each other doesn't get us anywhere, rather offer to help resolving issues and to help learn from mistakes.
Muista, että olemme erilaisia. Fedoran vahvuus johtuu sen monipuolisesta yhteisöstä, ihmisistä, joilla on laaja tausta. Eri ihmisillä on erilaiset näkökulmat asioihin. Se, ettei kykene ymmärtämään, miksi jollakin on mielipide, ei tarkoita, että hän on väärässä. Älä unohda, että erehtyminen on inhimillistä ja toisten syyttäminen ei vie meitä mihinkään, vaan tarjoa apua ongelmien ratkaisemisessa ja oppimisessa virheistä.
11 days ago
When we disagree, we try to understand why. Disagreements, both social and technical, happen all the time and Fedora is no exception. It is important that we resolve disagreements and differing views constructively.
Kun olemme eri mieltä, yritämme ymmärtää miksi. Sekä sosiaalisia että teknisiä erimielisyyksiä tapahtuu koko ajan, eikä Fedora ole poikkeus. On tärkeää, että ratkaisemme erimielisyydet ja erilaiset näkemykset rakentavasti.
11 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity