Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Asturian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Burmese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 33% 4 122
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 83% 1 58 1
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Czech This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 83% 1 58 1
Dutch This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 83% 1 58 1
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Filipino This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Finnish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Friulian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
German This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Hebrew This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 83% 1 58 1
Indonesian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
Italian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 33% 4 125
Japanese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Odia This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 50% 3 121
Persian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Portuguese (Brazil) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Portuguese (Portugal) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 83% 1 58 1
Russian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Slovak This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Spanish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Swedish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Telugu This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 6 129
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Ukrainian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 83% 1 58 1
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/project
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/project.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hebrew) 625fb14b0
User avatar omeritzics authored 6 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-project/nav/
Filemask po/*/master/pages/orgchart.po
Languages 27
Source strings 6
Source words 129
Source characters 1,009
Hosted strings 162
Hosted words 3,483
Hosted characters 27,243
If this is all a little overwhelming, don't worry — pick an area you're interested in, introduce yourself to the people involved, and get started. Fedora is a friendly and open community, welcoming to all.
Jos tämä kaikki on hieman ylivoimainen, älä huoli. Valitse alue, josta olet kiinnostunut, esitä itsesi mukana oleville ihmisille ja aloita. Fedora on ystävällinen ja avoin yhteisö, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi.
2 weeks ago
Since many groups are rather informal, don't take the chart as written in stone. You can learn more about the various teams and initiatives in our https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/collaboration.html[subprojects documentation].
Koska monet ryhmät ovat melko epävirallisia, älä ota kaaviota sellaisena kuin se on kirjoitettu kivellä. Voit oppia lisää eri ryhmistä ja aloitteista https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/collaboration.html[aliprojektien dokumentaatio]:ssa.
2 weeks ago
Fedora is a big project, with many moving parts and dozens of groups and subgroups. This chart gives a general overview and a sense of how things fit together. The xref:council::index.adoc[Fedora Council] is our overall leadership and governance body. Most of the project is then roughly organized under https://docs.fedoraproject.org/en-US/fesco/[FESCo] (the Fedora Engineering Steering Committee) or the https://docs.fedoraproject.org/en-US/mindshare-committee/[Mindshare Committee].
Fedora on laaja hanke, jossa on paljon liikkuvia osia ja kymmeniä ryhmiä ja alaryhmiä. Tämä kaavio antaa yleiskatsauksen ja käsityksen siitä, miten asiat sopivat yhteen. xref:council::index.adoc[Fedora-neuvosto] on yleinen johto- ja hallintoelimemme. Suurin osa projektista on sitten karkeasti järjestetty https://docs.fedoraproject.org/en-US/fesco/[FESCo] (Fedora -Suunnittelun ohjauskomitea) tai https://docs.fedoraproject.org/en-US/mindshare-committee/[Mielenjakokomitea].
2 weeks ago
orgchart.png
orgchart.png
2 weeks ago
Fedora Organizational Chart
Fedora-organisaatiokaavio
2 weeks ago
How is Fedora Organized?
Kuinka Fedora on organisoitu?
2 weeks ago
New contributor 2 weeks ago
User avatar None

Component automatically unlocked

fedora-docs-l10n/project / master/pages/orgchart

Component automatically unlocked 3 weeks ago
User avatar None

Component automatically locked

fedora-docs-l10n/project / master/pages/orgchart

Component automatically locked 3 weeks ago
Could not update the repository. 3 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity