Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Asturian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Burmese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401 1
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 35% 11 357 2
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Czech This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 47% 9 299 3
Dutch This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 47% 9 299 3
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 4
Filipino This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Finnish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 58% 7 222
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 58% 7 222 1
Friulian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 5% 16 398
German This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Hebrew This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Indonesian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 23% 13 370
Italian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401 1
Japanese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Odia This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401 1
Persian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Portuguese (Brazil) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 58% 7 222
Portuguese (Portugal) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 47% 9 299 3
Russian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Slovak This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Spanish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 47% 9 299 3
Swedish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 58% 7 222
Telugu This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Ukrainian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 17 401
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/project
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/project.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hebrew) 625fb14b0
User avatar omeritzics authored 8 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-project/nav/
Filemask po/*/master/pages/join.po
Languages 27
Source strings 17
Source words 401
Source characters 2,958
Hosted strings 459
Hosted words 10,827
Hosted characters 79,866
Chat (over IRC): link:https://webchat.freenode.net/?channels=#fedora-join[#fedora-join on Freenode.net],
Sohbet (IRC): link:https://webchat.freenode.net/?channels=#fedora-join[Freenode.net üzerinde #fedora-join],
2 weeks ago
Chat (over Telegram): link:https://t.me/joinfedora[Fedora Join Telegram group].
Sohbet (Telegram): link:https://t.me/joinfedora[Fedora Katılım Telegram grubu].
2 weeks ago
Chat (over Matrix/Element): link:https://matrix.to/#/!vufZJPUoXUExEXBPbA:matrix.org?via=matrix.org&via=mozilla.org&via=tchncs.de[Fedora Join on Matrix/Element],
Sohbet (Matrix/Element üzerinden): link:https://matrix.to/#/!vufZJPUoXUExEXBPbA:matrix.org?via=matrix.org&via=mozilla.org&via=tchncs.de[Matrix/Element üzerinde Fedora Katılım],
2 weeks ago
Email: link:https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/fedora-join@lists.fedoraproject.org/[Fedora Join mailing list],
E-posta: link:https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/fedora-join@lists.fedoraproject.org/[Fedora Katılım e-posta listesi],
2 weeks ago
The large scale of the community can sometimes make it a little daunting for new folks to join us. There is far too much happening in Fedora all the time---even we find it hard to keep up with it all! So, if you are not sure of where to begin or have any queries at all, come hang out with the link:https://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Join[Fedora Join Special Interest Group (SIG)] on any of our channels:
Topluluğun büyük ölçeği bazen yeni insanların bize katılmasını biraz zorlaştırır. Fedora'da her zaman çok fazla şey olmaktadır---biz bile her şeye ayak uydurmakta zorlanıyoruz! Bu nedenle, nereden başlayacağınızdan veya herhangi bir sorunuz olduğundan emin değilseniz, kanallarımızdan herhangi birinde link:https://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Join[Fedora Katılım Özel İlgi Grubu (ÖİG)] ile etkileşime geçin:
2 weeks ago
Fedora is a xref:orgchart.adoc[massive global organisation] where people with many different skills carry out link:https://fedoraproject.org/wiki/Join[different roles] to keep the community ticking along. All services used by the Fedora community are linked to a central Fedora account that you can get link:https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/new[here]. We use link:https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help?rd=Communicate#IRC[IRC] to speak to each other in real time and link:https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help?rd=Communicate#Mailing_Lists[mailing lists] for longer discussions for which short live chats may not be enough.
Fedora, topluluğun ilerlemesini sağlamak için birçok farklı beceriye sahip kişilerin link:https://fedoraproject.org/wiki/Join[farklı roller] gerçekleştirdiği xref:orgchart.adoc[büyük bir globaküresel organizasyondur.] Fedora topluluğu tarafından kullanılan tüm hizmetler, link:https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/new[buradan] edinebileceğiniz merkezi bir Fedora hesabına bağlıdır. Birbirimizle gerçek zamanlı konuşmak için link:https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help?rd=Communicate#IRC[IRC] ve kısa sohbetlerin yeterli olmayabileceği uzun tartışmalar için link:https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help?rd=Communicate#Mailing_Lists[e-posta listelerini] kullanıyoruz.
2 weeks ago
The Fedora project is a community of people working together to build a Free and Open Source software platform: link:https://getfedora.org[the Fedora Operating System], and its various editions. You can learn more about Fedora, our mission, our four foundations, our leadership, our current objectives, and how we are organised using the pages linked to in the left hand sidebar.
Fedora projesi, bir Özgür ve Açık Kaynaklı yazılım platformu oluşturmak için birlikte çalışan bir topluluktur: link:https://getfedora.org[Fedora İşletim Sistemi] ve çeşitli sürümleri. Fedora, misyonumuz, dört temelimiz, liderliğimiz, mevcut hedeflerimiz ve nasıl organize olduğumuz hakkında sol kenar çubuğundaki bağlantılı sayfaları kullanarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
2 weeks ago
New strings to translate 2 weeks ago
New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

fedora-docs-l10n/project / master/pages/joinUkrainian

New strings to translate 2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity