Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Asturian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453
Burmese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 1
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 1
Czech This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 95% 1 51
Dutch This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 95% 1 51 4
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Filipino This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 2
Finnish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 95% 1 51
Friulian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 95% 1 51
German This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 2
Hebrew This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 4% 21 451 1
Indonesian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 95% 1 51
Italian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 1
Japanese This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 1
Odia This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 40% 13 436
Persian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 2
Portuguese (Brazil) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 95% 1 51
Portuguese (Portugal) This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 54% 10 406
Russian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 2
Slovak This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 1
Spanish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 9% 20 386 2
Swedish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 95% 1 51
Telugu This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 1
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Ukrainian This component is linked to the fedora-docs-l10n/project/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 22 453 3
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/project
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/project.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hebrew) 625fb14b0
User avatar omeritzics authored 6 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-project/nav/
Filemask po/*/master/pages/leadership.po
Languages 27
Source strings 22
Source words 453
Source characters 3,629
Hosted strings 594
Hosted words 12,231
Hosted characters 97,983
fesco-badge.png
fesco-badge.png
2 weeks ago
Fedora Engineering Steering Committee
Fedora -suunnittelun ohjauskomitea
2 weeks ago
https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/sigs.html[Special Interest Groups], or "SIGs", are much less formal. The process for https://fedoraproject.org/wiki/Creating_a_Fedora_SIG[creating a SIG] has *no red tape*. Different SIGs have different structures; some use formalized voting and others don't. Some SIGs may eventually become subprojects; for others, the lightweight framework is perfect.
https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/sigs.html[Special Interest Groups] tai "SIG:t" ovat paljon vähemmän muodollisia. Prosessi https://fedoraproject.org/wiki/Creating_a_Fedora_SIG[SIG:n luominen]:lle ei *ole byrokratiaa*. Eri SIG:llä on erilainen rakenne; jotkut käyttävät virallista äänestystä ja toiset eivät. Jotkut SIG: t voivat lopulta tulla aliprojekteiksi; muille kevyt runko on täydellinen.
2 weeks ago
Special Interest Groups
Erityiset eturyhmät
2 weeks ago
https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/subprojects.html[Subprojects] are long-standing major areas of effort under the overall Fedora umbrella. Each subproject has its own governance.
https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/subprojects.html[Alihankkeet] ovat pitkään vaikuttaneet Fedora-sateenvarjoihin. Jokaisella aliprojektilla on oma hallintonsa.
2 weeks ago
Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Editions[Editions] — currently, https://fedoraproject.org/wiki/Atomic_WG[Atomic], https://fedoraproject.org/wiki/Server[Server], and https://fedoraproject.org/wiki/Workstation[Workstation], — and sometimes Fedora Project Objectives are lead by _Working Groups_. These groups are either independent subcommittees of FESCo, Mindshare, or the Council. They have formal membership and decision-making processes, but generally the membership is intended to include active contributors and the decision-making power reflects that. A seat on the Working Group itself is _not at all_ required to participate meaningfully in the work on Editions or Objectives.
Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Editions[Editions] — tällä hetkellä, https://fedoraproject.org/wiki/Atomic_WG[Atomic], https://fedoraproject.org/wiki/Server[Palvelin], ja https://fedoraproject.org/wiki/Workstation[Työasema], — ja joskus Fedora-projektin tavoitteita johtaa _Työryhmät_. Nämä ryhmät ovat joko FESCon, Mindsharen tai neuvoston riippumattomia alakomiteoita. Heillä on virallinen jäsenyys ja päätöksentekoprosessi, mutta yleensä jäsenyyden on tarkoitus sisältää aktiiviset avustajat ja päätöksentekovalta heijastaa sitä. Paikan itse työryhmässä _ ei lainkaan_ vaadita osallistumaan mielekkäästi julkaisujen tai tavoitteiden työhön.
2 weeks ago
Working Groups
Työryhmät
2 weeks ago
Community members are always encouraged to get involved in leading Fedora in ways that are important to them, while minimizing overhead and governance project-wide.
Yhteisön jäseniä kannustetaan aina osallistumaan Fedoran johtamiseen heille tärkeillä tavoilla minimoiden samalla yleiskustannukset ja hallinnointiprojekti.
2 weeks ago
The list above is not a complete list of every group of empowered community members. Other groups steer specific parts of Fedora as well, empowered and supported by the relevant teams. The list above shows the three leadership groups that most often work on issues of policy or practice affecting large portions of the Fedora Project.
Yllä oleva luettelo ei ole täydellinen luettelo kaikista valtuutettujen yhteisön jäsenten ryhmistä. Muut ryhmät ohjaavat myös Fedoran tiettyjä osia, asianomaisten joukkueiden valtuuttamina ja tukemina. Yllä oleva luettelo näyttää kolme johtajaryhmää, jotka työskentelevät useimmiten Fedora-projektin suuria osia koskevissa politiikan tai käytännön kysymyksissä.
2 weeks ago
Other groups
Muut ryhmät
2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity