Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 6
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 91% 8 30 15 5
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 46% 192 3,341 112 5
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 10% 299 3,846 61 59
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 94% 1 4 2
Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-3.0 fedoracommunity.org arm.fedoraproject.org getfedora.org alt.fedoraproject.org labs.fedoraproject.org spins.fedoraproject.org start.fedoraproject.org boot.fedoraproject.org
Languages 1
Source strings 1,301
Source words 13,038
Source characters 84,960
Hosted strings 862
Hosted words 9,231
Hosted characters 59,433
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Users and developers are also available on the mailing list at <a href="%s">soas@lists.sugarlabs.org</a>.
Përdorues dhe zhvillues gjenden edhe te lista e postimeve te <a href="%s">users@lists.fedoraproject.org</a>.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Older Releases
Hedhje të Mëparshme Në Qarkullim
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Other Downloads
Shkarkime të Tjera
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

To use this image, you need a drive that can create or "burn" DVDs, or a USB flash drive at least as big as the image.
Që të përdorni këtë pamje, ju duhet një pajisje që mund të krijojë ose "djegë" DVD, ose një diskth USB të paktën po aq të madh sa edhe pamja.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

What is a Live image?
Ç’është një pamje Live?
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

%s GB ISO Image for 64-bit PC
Pamje ISO %s GB për PC 64-bit.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Your download should begin in a few seconds. If not, click the link below:
Shkarkimi juaj do të duhej të fillonte brenda pak sekondash. Nëse nuk fillon, klikoni lidhjen më poshtë:
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Thanks for Downloading Fedora!
Faleminderit që shkarkoni Fedora-n!
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Email
Email
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Support Resources
Burime Asistence
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity