Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Japanese) 06259b5
User avatar jatin1812 authored 2 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask spins.fedoraproject.org/*.po
Translation file spins.fedoraproject.org/sq.po
Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Users and developers are also available on the mailing list at <a href="%s">soas@lists.sugarlabs.org</a>.
Përdorues dhe zhvillues gjenden edhe te lista e postimeve te <a href="%s">users@lists.fedoraproject.org</a>.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Older Releases
Hedhje të Mëparshme Në Qarkullim
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Other Downloads
Shkarkime të Tjera
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

To use this image, you need a drive that can create or "burn" DVDs, or a USB flash drive at least as big as the image.
Që të përdorni këtë pamje, ju duhet një pajisje që mund të krijojë ose "djegë" DVD, ose një diskth USB të paktën po aq të madh sa edhe pamja.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

What is a Live image?
Ç’është një pamje Live?
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

%s GB ISO Image for 64-bit PC
Pamje ISO %s GB për PC 64-bit.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Your download should begin in a few seconds. If not, click the link below:
Shkarkimi juaj do të duhej të fillonte brenda pak sekondash. Nëse nuk fillon, klikoni lidhjen më poshtë:
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Thanks for Downloading Fedora!
Faleminderit që shkarkoni Fedora-n!
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgAlbanian

Email
Email
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 335 3,998 25,572
Translated 10% 36 152 1,015
Needs editing 1% 5 20 123
Failing checks 18% 61 352 2,202

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity