Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 3d1e732
User avatar farribeiro authored 13 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask labs.fedoraproject.org/*.po
Translation file labs.fedoraproject.org/sq.po
User avatar habi

New string to translate

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

New string to translate 3 weeks ago
Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

Users and developers are also available on the mailing list at <a href="%s">neurofedora@lists.fedoraproject.org</a>.
Përdorues dhe zhvillues gjenden edhe te lista e postimeve te <a href="%s">users@lists.fedoraproject.org</a>.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

Once you have downloaded an image, verify it for security and integrity. To verify your image, start by downloading the proper CHECKSUM file into the same directory as the image you downloaded and follow <a href="/%s/verify">these instructions</a>.
Pasi të keni shkarkuar një pamje, verifikojini sigurinë dhe pacenueshmërinë. Që të verifikoni pamjen tuaj, fillojani duke shkarkuar, te e njëjta drejtori me pamjen që shkarkuat, kartelën e duhur CHECKSUM dhe ndiqni <a href="../../%s/verify">këto udhëzime</a>.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

Users and developers are also available on the mailing list at <a href="%s">python-devel@lists.fedoraproject.org</a>.
Përdorues dhe zhvillues gjenden edhe te lista e postimeve te <a href="%s">design-team@lists.fedoraproject.org</a>.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

Support
Asistencë
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

Download
Shkarkojeni
a month ago
User avatar None

New strings to translate

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

New strings to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

Resource update 6 months ago
User avatar None

Source string changed

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgAlbanian

Users and developers are also available on the mailing list at <a href="%s">usersneurofedora@lists.fedoraproject.org</a>.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 360 4,101 26,525
Translated 46% 168 760 5,072
Needs editing 3% 12 102 694
Failing checks 31% 112 434 2,786

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity