Translation status

359 Strings 100%
4,088 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Korean) c76921b
User avatar simmon authored 24 minutes ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask labs.fedoraproject.org/*.po
Translation file Download labs.fedoraproject.org/fi.po
Although this spin failed to compose for the final release, this test compose contains fixes over the final content to allow for a successful compose and should meet most users' needs. You can verify the test compose image with a dedicated CHECKSUM file for 64-bit images.
Vaikka tätä spiniä ei onnistunut paketoimaan lopullista julkaisua varten, tämä testi-paketti sisältää korjauksia siihen mahdollistaen sen käytön ja sen pitäisi vastata useimpien käyttäjien tarpeita. Voit tarkistaa testilevykuvan erillisellä CHECKSUM-tiedostolla 64-bittisille levykuville.
3 months ago
Although the Design Suite, Jam, Robotics Suite and Scientific spins failed to compose for the actual prerelease, the nightly test compose contains the same package set, and should meet most users' needs. You can download and verify the test compose images for <a href="%(x86_64)s">64-bit</a> architecture.
Vaikka Design Suite-, Jam-, Robotics Suite- ja Scientific spinejä ei pystytty paketoimaan varsinaiseen esijulkaisuun, joka ilta koostettava testi sisältää saman pakettisarjan, ja sen pitäisi vastata useimpien käyttäjien tarpeita. Voit ladata ja tarkistaa testipakettilevykuvia <a href="%(x86_64)s"> 64-bittiselle </a> arkkitehtuurille.
3 months ago
Functional bundles for Fedora
Toiminnalliset niput Fedoralle
3 months ago
Fedora Security Lab is shipped as a live operating system. It's everything you need to try out Fedora's Security Lab - you don't have to erase anything on your current system to try it out, and it won't put your files at risk. Take Fedora for a test drive, and if you like it, you can install Fedora directly to your hard drive straight from the Live Media desktop if you like.
Fedora Security Lab toimitetaan live-käyttöjärjestelmänä. Siinä on kaikki mitä tarvitset Fedoran tietoturvalaboratorion kokeilemiseen - sinun ei tarvitse poistaa mitään nykyisestä järjestelmästäsi kokeillaksesi sitä, eikä se vaaranna tiedostojasi. Ota Fedora koekäyttöön, ja jos haluat, voit asentaa Fedoran suoraan kiintolevylle Live Media -työpöydältä.
3 months ago
Download Fedora %(rel)s Security Lab
Lataa Fedora %(rel)s Security Lab
3 months ago
Download Fedora Security Lab
Lataa Fedora Security Lab
3 months ago
Yersinia is a network tool designed to take advantage of some weakness in different network protocols
Yersinia on verkkotyökalu, joka on suunniteltu hyödyntämään eräitä verkkoprotokollien heikkouksia
3 months ago
Wireshark is a network traffic analyzer for UNIX-ish operating systems.
Wireshark on verkkoliikenteen analysaattori UNIX:in kaltaisille käyttöjärjestelmille.
3 months ago
A tool targeted to test SQL Injection vulnerabilities on a web application using Microsoft® SQL Server as its back-end.
Työkalu, joka on tarkoitettu testaamaan SQL Injection haavoja verkkosovelluksessa, se käyttää Microsoft® SQL Serveriä taustalla.
3 months ago
Skipfish is an active web application security reconnaissance tool.
Skipfish on aktiivinen verkkosovellusten tietoturvan testaus työkalu.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 359 4,088 26,430
Translated 100% 359 4,088 26,430
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 20, 2020, 7:06 p.m.
Last author Jan Kuparinen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity