Translation status

57 Strings 100% Translate
685 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Sinhala) 8bd66e9
User avatar helabasa authored 13 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask boot.fedoraproject.org/*.po
Translation file boot.fedoraproject.org/fi.po
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Licenses?rd=Legal/Licenses#This_Website">Content License</a>
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Licenses?rd=Legal/Licenses#This_Website">Sisältö-lisenssi</a>
3 months ago
BFO is based on the work of the BKO -
BFO perustuu BKO:n työhön -
3 months ago
boot.fedoraproject.org (BFO) is a way to boot hosts in order to run install or other types of media via the network. It works similarly to a pxeboot environment.
boot.fedoraproject.org (BFO) on tapa käynnistää isännät, jotta asennus tai muun tyyppinen media voidaan suorittaa verkon kautta. Se toimii samalla tavalla kuin pxeboot-ympäristö.
3 months ago
At this time booting Live CDs is experimental and not available. We hope to have them available soon.
Live CD -levyjen käynnistäminen on tällä hetkellä kokeellista eikä se ole käytettävissä. Toivomme saavamme ne pian saataville.
3 months ago
Where can I find the BFO sources and configuration?
Mistä löydän BFO-lähteet ja kokoonpanon?
3 months ago
BFO uses ipxe so it's not actually booting a Linux kernel at first. As such, some drivers and devices may not be supported. If this is the case for you please check upstream at http://etherboot.org/ for bug updates, etc. If you feel a bug or device is supported but not working in BFO, contact:
BFO käyttää ipxea, joten se ei oikeastaan käynnistä Linux-ydintä aluksi. Joitakin ohjaimia ja laitteita ei ehkä tueta. Jos näin on, tarkista virhepäivitykset yms. Osoitteessa http://etherboot.org/. Jos mielestäsi virhettä tai laitetta tuetaan, mutta se ei toimi BFO:ssa, ota yhteyttä:
3 months ago
At this time booting Live CDs is experimental and not available. We hope to have them available soon.
Live CD -levyjen käynnistäminen on tällä hetkellä kokeellista eikä se ole käytettävissä. Toivomme saavamme ne pian saataville.
3 months ago
No. BFO is also not part of Anaconda. BFO is a way to load the installer via network. Normally users download a large ISO image that contains all of the installer bits. BFO is a smaller booting method that downloads the installer bits at runtime. In theory with BFO one ISO download can install all future versions of Fedora.
Ei. BFO ei myöskään kuulu Anacondaan. BFO on tapa ladata asennusohjelma verkon kautta. Tavallisesti käyttäjät lataavat suuren ISO-levykuvan, joka sisältää kaikki asennusohjelman bitit. BFO on pienempi käynnistystapa, joka lataa asennusohjelman bitit ajon aikana. Teoriassa BFO:n avulla yksi ISO-lataus voi asentaa kaikki Fedoran tulevat julkaisut.
3 months ago
For all image types, you need a working DHCP in the network you use it from as well as HTTP internet access. To use the ISO, a CD/DVD burner. To use the USB image, a USB stick. Floppy and lkrn images are also available.
Kaikille levykuvatyypeille tarvitset toimivan DHCP:n verkossa, josta sitä käytät, sekä HTTP-internetyhteyden. ISO:n käyttämiseksi CD/DVD-poltin. Voit käyttää USB-kuvaa USB-tikulla. Levykkeitä ja lkrn-kuvia on myös saatavana.
3 months ago
The BFO downloads are very small and once you have them, you'll rarely have to download more. Even as more versions of Fedora come out, you just boot from your image and they will appear. Users with fast internet connections will have the best experience with BFO. They basically replace having to regularly download large ISO images and burn them to disk.
BFO-lataukset ovat hyvin pieniä, ja kun sinulla on ne, joudut harvoin lataamaan enemmän. Vaikka Fedorasta tulee enemmän versioita, käynnistät vain levykuvastasi ja ne tulevat näkyviin. Käyttäjillä, joilla on nopea internetyhteys, on paras kokemus BFO:sta. Ne korvaavat periaatteessa suurten ISO-levykuvien säännöllisen lataamisen ja polttamisen levylle.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 685 4,192
Translated 100% 57 685 4,192
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 24, 2020, 4:11 p.m.
Last author Ricky Tigg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity