Translation status

152 Strings 100% Translate
1,843 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 1
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) 65911f9
User avatar tigg authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask getfedora.org-redesign/*/LC_MESSAGES/messages.po
Translation file getfedora.org-redesign/sv/LC_MESSAGES/messages.po
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Need something a bit different? Check out our other Fedora Workstation downloads here, featuring secondary architectures and network-based installation images.
Behöver du något lite annorlunda? Kolla in våra andra Fedora Workstation nedladdningar här, med sekundära arkitekturer och nätverksbaserade installationsavbilder.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Check out the <a href="%(link)s">Fedora Cloud</a> page for all the details and downloads.
Koppla upp <a href="%(link)s">Fedora Cloud</a>-sidan för alla detaljer och nedladdningar.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Verify your download.
Verifiera din nedladding.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Lastly, check that your download's checksum matches: <pre><code>$ sha256sum -c *-CHECKSUM</code></pre> If the output states that the file is valid, then it's ready to use!
Till slut, kontrollera att nedladdningarnas checksumma stämmer överens: <pre><code>$ sha256sum -c *-CHECKSUM</code></pre> Om utdata visar att filen är giltig, så är den redo att användas!
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Verify your download with CHECKSUM files.
Verifiera dina nedladdningar med CHECKSUM filer.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Learn how to verify your downloads.
Ta reda på hur du verifierar nedladdningar.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

By clicking on and downloading Fedora, you agree to comply with the following terms and conditions.
Genom att klicka på nedladdningslänken och hämta hem Fedora till din dator, går du med på att uppfylla följande krav och villkor.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Once you have downloaded an image, be sure to verify it for both security and integrity.
När du har hämtat en avbild, se till att verifiera den för både säkerhet och integritet.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Fedora Media Writer
Fedora Media Writer
a month ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Created for Developers.
Skapad för utvecklare.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 152 1,843 12,240
Translated 100% 152 1,843 12,240
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 16, 2020, 12:52 p.m.
Last author Gleb Vassiljev

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity