Translation status

335 Strings 100% Translate
3,998 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 77618be
User avatar rffontenelle authored 13 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask spins.fedoraproject.org/*.po
Translation file spins.fedoraproject.org/sv.po
By clicking on and downloading Fedora, you agree to comply with the following terms and conditions.
Genom att klicka på nerdladdningslänken och hämta hem Fedora till din dator, går du med på att uppfylla följande krav och villkor.
2 months ago
New contributor 2 months ago
Although the MATE-Compiz and the Cinnamon spins failed to compose for the actual prerelease, the nightly test compose contains the same package set, and should meet most users' needs. You can download and verify the test compose images for <a href="%(x86_64)s">64-bit</a> and <a href="%(i386)s">32-bit</a> architectures.
Även om spinnen MATE-Compiz och Cinnamon misslyckades med att sättas saman för den aktuella förhandsutgåvan innehåller den nattliga testsammansättningen samma paketuppsättning, och bör motsvara de flesta användares behov. Du kan hämta och verifiera avbilden av testsammansättningen för <a href="%(x86_64)s">64-bitars</a> och <a href="%(i386)s">32-bitars</a> arkitekturer.
5 months ago
Fedora Xfce Desktop is shipped as a live operating system. It's everything you need to try out Fedora's Xfce Desktop - you don't have to erase anything on your current system to try it out, and it won't put your files at risk. Take Fedora for a test drive, and if you like it, you can install Fedora directly to your hard drive straight from the Live Media desktop if you like.
Fedora Xfce-skrivbordet levereras som ett live-operativsystem. Det är allt du behöver för att prova Fedoras Xfce-skrivbord — du behöver inte ta bort någonting från ditt nuvarande system för att prova det, och det kommer inte att utgöra någon fara för dina filer. Ta Fedora på en provkörning, och om du tycker om det kan du installera Fedora direkt på din hårddisk direkt från Live-medieskrivbordet om du vill.
5 months ago
The most popular fully open-source web browser, made by Mozilla. Customize it with useful add-ons.
Den populäraste webbläsaren helt i öppen källkod, gjord av Mozilla. Anpassa den med användbara tillägg.
5 months ago
Fedora SoaS Desktop is shipped as a live operating system. It's everything you need to try out Fedora's SoaS Desktop - you don't have to erase anything on your current system to try it out, and it won't put your files at risk. Take Fedora for a test drive, and if you like it, you can install Fedora directly to your hard drive straight from the Live Media desktop if you like.
Fedora SoaS-skrivbordet levereras som ett live-operativsystem. Det är allt du behöver för att prova Fedoras SoaS-skrivbord — du behöver inte ta bort någonting från ditt nuvarande system för att prova det, och det kommer inte att utgöra någon fara för dina filer. Ta Fedora på en provkörning, och om du tycker om det kan du installera Fedora direkt på din hårddisk direkt från Live-medieskrivbordet om du vill.
5 months ago
Use images and text to create comic strips. FotoToon provides many options to add motion, speech and thought to creations.
Använd bilder och text för att skapa serier. FotoToon ger många möjligheter att lägga till rörelse, tal eller tankar till skapelser.
5 months ago
Put complex ideas on the computer. Use the Labyrinth Activity to mind map about new concepts, to explore new ideas or to reflect.
Placera komplexa idéer på datorn. Använd aktiviteten Labyrint för att göra en tankekarta över nya koncept, för att utforska nya idéer eller för att reflektera.
5 months ago
Create a story, poem, report or anything with Write. Use formatting tools to add images or colors and work together with friends.
Skapa en historia, ett poem, en rapport eller vad som helst med Skriv. Använd formateringsverktyg för att lägga till bilder eller färger och arbeta tillsammans med vänner.
5 months ago
A simple and fast image viewer tool for Sugar. It has standard features, like zoom and rotate.
Ett enkelt och snabbt bildvisningsverktyg för Sugar. Det har standardfunktioner som zooma och rotera.
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 335 3,998 25,572
Translated 100% 335 3,998 25,572
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 15, 2020, 10:21 a.m.
Last author Luna Jernberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity