Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 77618be
User avatar rffontenelle authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask spins.fedoraproject.org/*.po
Translation file spins.fedoraproject.org/cs.po
Although this spin failed to compose for the final release, this test compose contains fixes over the final content to allow for a successful compose and should meet most users' needs. You can verify the test compose image with a dedicated CHECKSUM file for <a href="%(x86_64)s">64-bit</a> and <a href="%(i386)s">32-bit</a> images.
Ačkoliv tento spin se nepodařilo pro finální vydání sestavit, toto testovací sestavení obsahuje opravy konečnéfinálního obsahu, které umožňujní úspěšné sestavení, a mělyo by odpovídat většině potřebuspokojit potřeby většiny uživatelů. Obraz testovacího sestavení lze ověřit dle speciálně připraveného souboru CHECKSUM pro <a href="%(x86_64)s">64bitové</a> a <a href="%(i386)s">32bitové</a>64bitové obrazy.
5 days ago
New contributor 5 days ago
By clicking on and downloading Fedora, you agree to comply with the following terms and conditions.
Klepnutím zdena odkaz a stažením Fedory vyjadřujete souhlas s následujícími ustanoveními a podmínkami.
a month ago
Fedora Account System
Systém účtů Fedoray
a month ago
Fedora Magazine
Fedora magazínČasopis Fedora
a month ago
Download Now
SRovnou stáhnout nyní
a month ago
Get Fedora CoreOS
Získejteat Fedoru Server CoreOS
a month ago
User avatar None

New string to translate

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgCzech

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgCzech

Resource update 6 months ago
User avatar None

Source string changed

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgCzech

Get Fedora ServerCoreOS
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 335 3,998 25,572
Translated 100% 335 3,998 25,572
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 21% 71 277 1,824

Last activity

Last change Feb. 25, 2021, 11:48 a.m.
Last author Ondřej Kolín

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity