Translation status

57 Strings 100% Translate
685 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 93% 25 293 79
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 94% 12 93 39
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 98% 1 3 13
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 98% 1 3 10
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 99% 1 3 74 1
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 5
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files bd87918
Weblate authored 2 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemask boot.fedoraproject.org/*.po
Translation file boot.fedoraproject.org/cs.po
User avatar None

Resource update

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgCzech

Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgCzech

Committed changes 10 months ago
BFO is based on the work of the BKO -
BFO je založen na práci BKO -
10 months ago
BFO uses ipxe so it's not actually booting a Linux kernel at first. As such, some drivers and devices may not be supported. If this is the case for you please check upstream at http://etherboot.org/ for bug updates, etc. If you feel a bug or device is supported but not working in BFO, contact:
BFO používá ipxe, ve skutečnosti tedy nezavádí nejprve Linuxové jádro. Proto některé ovladače a zařízení nemusí být podporovány. Je-li to váš případ, zkontrolujte prosíme dodavatelský projekt na http://etherboot.org/ pro opravy chyb apod. Domníváte-li se, že je chyba nebo zařízení podporováno, přesto v BFO nefunguje, kontaktujte:
10 months ago
Download lkrn:
Stáhnout lkrn:
10 months ago
Download Floppy:
Stáhnout disketu:
10 months ago
Download USB:
Stáhnout USB:
10 months ago
Download ISO:
Stáhnout ISO:
10 months ago
New contributor 10 months ago
User avatar None

Resource update

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgCzech

Resource update 10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 685 4,192
Translated 100% 57 685 4,192
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 20, 2020, 5:52 p.m.
Last author Josef Hruska

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity