Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Bengali This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Catalan This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Chinese (Simplified) This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Croatian This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
English This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Finnish This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0
French This translation is used for source strings. This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 2 1
German This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Indonesian This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Italian This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Occitan This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 20% 16 575 2
Persian This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Polish This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 10% 18 587
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0
Portuguese (Portugal) This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589 1 1
Slovenian This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Spanish This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0
Ukrainian This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0
Vietnamese This component is linked to the Languages in floss/about repository. CC-BY-SA-4.0 0% 20 589
Please sign in to see the alerts.
Project website languages-in-floss.eu
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Instructions for translators

This project has french as first language, you may want to display a secondary language to do your translation https://docs.weblate.org/en/latest/user/profile.html#secondary-languages

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/languages-in-floss/site.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #7 from weblate/weblate-languages-in-floss-about 6f24313
User avatar jibecfed authored 4 months ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/languages-in-floss/about/
Filemask l10n/po/*/posts/2020-07-03-contribute-to-fedora.po
Languages 20
Source strings 20
Source words 589
Source characters 4,148
Hosted strings 400
Hosted words 11,780
Hosted characters 82,960
Une distribution contient une quantité très importante de logiciels : plus de 30 000 pour Fedora ([source](https://src.fedoraproject.org/projects/rpms/*)). L’immense majorité de ces logiciels provient d’équipes n’ayant aucun lien direct avec le projet Fedora, par exemple le navigateur Mozilla Firefox, ou la suite bureautique LibreOffice. Une minorité de logiciels est créée spécifiquement pour le besoin propre du projet Fedora, tel l’installeur Anaconda.
Jakelu sisältää huomattavan määrän ohjelmistoja: yli 80 000 Fedoralle ([lähde] (https://src.fedoraproject.org/projects/rpms/*)). Suurin osa ohjelmistosta tulee tiimeiltä, joilla ei ole suoraa yhteyttä Fedora-projektiin, esimerkiksi Mozilla Firefox -selain tai LibreOffice-toimistopaketti. Vähemmistö ohjelmistoista on luotu erityisesti Fedora-projektin erityistarpeisiin, kuten Anaconda-asennusohjelma.
15 hours ago
Même si une distribution Linux est un ensemble complexe, y contribuer est facile. La seule question à se poser quand on arrive sur une plateforme de traduction, c’est de s’assurer de comprendre ce qu’on y voit, dans le projet Fedora, c’est toujours le logiciel d’origine, sans intermédiaire.
Vaikka Linux-jakelu on monimutkainen kokonaisuus, siihen osallistuminen on helppoa. Ainoa kysymys, joka sinun tulee kysyä itseltäsi, kun laskeudut käännösalustalle, on varmistaa, että ymmärrät mitä näet siellä, Fedora-projektissa, se on edelleen alkuperäinen ohjelmisto ilman välikäsiä.
15 hours ago
Conclusion
Yhteenveto
15 hours ago
Pour tout le reste, il faudra trouver où est hébergé le logiciel et comprendre comment y contribuer. Mais cela sera le sujet d’un autre article.
Kaiken muun suhteen sinun on löydettävä ohjelmiston isännöintikohde ja ymmärrettävä, miten voit osallistua. Mutta siitä on toisen artikkelin aihe.
15 hours ago
La plateforme de traduction de Fedora contient : * Les logiciels que sa communauté a créé, par exemple l’installeur anaconda https://translate.fedoraproject.org/projects/anaconda/ * Les sites internets du projet Fedora : https://translate.fedoraproject.org/projects/fedora-websites/ * La documentation du projet Fedora : https://translate.fedoraproject.org/projects/fedora-docs-l10n-docs/ (et tous les autres projets débutants par fedora-docs-l10n) * Des logiciels dont les créateurs ont décidé de faire héberger leurs traductions au sein du projet Fedora : tels pulseaudio https://translate.fedoraproject.org/projects/pulseaudio/ ou ibus https://translate.fedoraproject.org/projects/ibus/
Fedoran käännösalusta sisältää: * Yhteisön luoman ohjelmiston, esimerkiksi anacondan asennusohjelman https://translate.fedoraproject.org/projects/anaconda/ * Fedora-projektin verkkosivustot: https://translate.fedoraproject.org/projects/fedora-websites/ *Fedora-projektidokumentaatio: https://translate.fedoraproject.org/projects/fedora-docs-l10n-docs/ (ja kaikki muut fedora-docs- l10n:sta alkavat projektit) * Ohjelmistot, joiden luojat ovat päättäneet isännöimään käännöksiä Fedora-hankkeessa: tällainen pulseaudio https://translate.fedoraproject.org/projects/pulseaudio/ tai ibus https://translate.fedoraproject.org/projects/ibus/
15 hours ago
Quand vous vous rendrez sur la plateforme de traduction du projet Fedora https://translate.fedoraproject.org/projects/ vous ne trouverez qu’une petite partie de tous les logiciels disponibles réellement quand vous installez Fedora.
Kun siirryt Fedora-hankkeen käännösalustalle https://translate.fedoraproject.org/projects/, löydät vain pienen osan kaikista ohjelmistoista, jotka ovat käytettävissä, Fedora-asennuksen aikana.
15 hours ago
La conséquence sur le rôle du traducteur dans le projet Fedora
Seuraukset kääntäjän rooliin Fedora-hankkeessa
15 hours ago
Pour plus de détails, je vous recommande la lecture de cette page décrivant Fedora et ses quatre fondations : https://docs.fedoraproject.org/en-US/project/
Tietoa Fedorasta ja sen neljästä perustuksen arvosta: https://docs.fedoraproject.org/en-US/project/
15 hours ago
En plus de ces multiples paramétrages, la distribution Linux Fedora s’impose les contraintes suivantes : l’utilisation exclusive de logiciels libres, être à la pointe des évolutions en réalisant notamment des sorties fréquentes, avoir une contribution directe aux logiciels plutôt que de concevoir et maintenir une surcouche de modifications.
Näiden useiden asetusten lisäksi Fedora Linux -jakelussa asetetaan seuraavia rajoituksia: ilmaisten ohjelmistojen yksinomainen käyttö, olla kehityksen eturintamassa tekemällä usein julkaisuja, osallistua suoraan ohjelmistoihin sen sijaan, että suunnitellaan ja ylläpidetään peittokuvaa muutoksista.
15 hours ago
On voit ici que rien n’est simple, derrière le concept de « distribution Linux », on voit qu’une même série de logiciels peut être paramétrée de façon différente pour répondre à des objectifs distincts.
Mikään ei ole yksinkertaista Linux-jakelun käsitteen takana; sama ohjelmistosarja voidaan konfiguroida eri tavoin eri tavoitteiden saavuttamiseksi.
15 hours ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity