Translation status

57 Strings 100% Translate
685 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 1
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0

Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-websites/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-web/translations.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) dcb6396
User avatar lsg authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-websites/altfedoraprojectorg/
Filemaskboot.fedoraproject.org/*.po
Translation file boot.fedoraproject.org/tr.po
User avatar None

Resource update

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgTurkish

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 5 months ago
BFO uses ipxe so it's not actually booting a Linux kernel at first. As such, some drivers and devices may not be supported. If this is the case for you please check upstream at http://etherboot.org/ for bug updates, etc. If you feel a bug or device is supported but not working in BFO, contact:
BFO, ipxe kullanmaktadır,; bu yüzden aslında ilk olarak bir Linux çekirdeği ile sistemi başlatmaz. Bu nedenle, bazı sürücüler ve aygıtlar desteklenmeyebilir. Sizin için bu geçerliyse, lütfen hata güncellemeleri vb. için http://etherboot.org/ adresinden ana projeyi kontrol edie göz atın. Bir hatanın veya cihazın desteklendiğini ancak BFO'da çalışmadığını düşünüyorsanız, şurayla irtibata geçin:
5 months ago
User avatar None

Committed changes

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 5 months ago
At this time booting Live CDs is experimental and not available. We hope to have them available soon.
Şu anda Canlı CD'ler ile sistem başlatma deneyseldir ve mevcutkullanılabilir değildir. Bunları yakında kullanıma sunmayı umuyoruz.
5 months ago
At this time booting Live CDs is experimental and not available. We hope to have them available soon.
Şu anda Canlı CD'ler ile sistem başlatma deneyseldir ve mevcutkullanılabilir değildir. Bunları yakında kullanıma sunmayı umuyoruz.
5 months ago
For all image types, you need a working DHCP in the network you use it from as well as HTTP internet access. To use the ISO, a CD/DVD burner. To use the USB image, a USB stick. Floppy and lkrn images are also available.
Tüm kalıp türleri için, kullandığınız ağda HTTP internet erişiminin yanı sıra çalışan bir DHCP'ye, ISO'yu kullanmak için bir CD/DVD yazıcısına, USB kalıbını kullanmak için bir USB belleğe ihtiyacınız vardır. Disket ve lkrn kalıpları da mevcuttubulunmaktadır.
5 months ago
First download one of the available BFO specific images. You have a choice of ISO (DVD/CD), USB, Floppy and lkrn images. Then write that image to an appropriate medium. Next boot from that medium. After that you're using BFO! Use your keyboard to select menus to run diagnostics, or boot a Fedora installer or rescue mode.
Öncelikle mevcutkullanılabilir BFO'ya özgü kalıplardan birini indirin. ISO (DVD/CD), USB, Disket ve lkrn kalıpları arasından seçim yapabilirsiniz. Ardından bu kalıbı uygun bir ortama yazın. Daha sonra sistemi o ortamdan başlatın. Bundan sonra BFO kullanıyorsunuz! Hata teşhis işlemlerini çalıştırmak için menüler seçmek veya bir Fedora kurucusunu veya kurtarma modunu başlatmak için klavyenizi kullanın.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 5 months ago
No. BFO is also not part of Anaconda. BFO is a way to load the installer via network. Normally users download a large ISO image that contains all of the installer bits. BFO is a smaller booting method that downloads the installer bits at runtime. In theory with BFO one ISO download can install all future versions of Fedora.
Hayır. BFO, Anaconda'nın bir parçası da değildir. BFO, yükleyiciyikurucuyu ağ üzerinden yüklemenin bir yoludur. Normalde kullanıcılar yükleyicinikurucunun bütün bitlerini içeren büyük bir ISO kalıbı indirir. BFO, yükleyicikurucu bitlerini çalışma zamanında indiren daha küçük bir sistem başlatma yöntemidir. Teorik olarak, BFO ile ISO kalıbını bir kere indirmek Fedora'nın gelecekteki tüm sürümlerini kurabilir.
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 685 4,192
Translated 100% 57 685 4,192
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 20, 2020, 6:36 p.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity