Translation status

22 Strings 100% Translate
379 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
nav CC-BY-SA-3.0
master/pages/welcome/welcome This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/classroom/classroom This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/inactive This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/antora.yml This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/welcome/firststep This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/_partials/attributes This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-join
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-join.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) 5993cecb
User avatar copperi authored 3 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-join/nav/
Filemask po/*/master/pages/classroom/help-wanted.po
Translation file po/fi/master/pages/classroom/help-wanted.po
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
For this position, you would need to be well versed in IRC setup and usage and be able to be available at various times when classes are held. People in this job would introduce classes, answer general questions about the sessions and help control disruptive students or the like. The Emcee should also be able to upload logs of just completed classes to the wiki.
Tätä tehtävää varten sinun on perehdyttävä hyvin IRC:n asetuksiin ja käyttöön ja pystyttävä olemaan käytettävissä eri aikoina, kun kursseja pidetään. Tämän työn ihmiset esittävät luokkia, vastaavat yleisiin kysymyksiin istunnoista ja auttavat hallitsemaan häiritseviä opiskelijoita tai vastaavia. Emceen tulisi myös pystyä lataamaan vasta suoritettujen luokkien lokit wiki:iin.
2 months ago
Emcee
Emcee
2 months ago
Working with the Fedora Marketing team, this position would have you mail out class schedules, make blog posts, and any other ways you can think of to get out the message about classes and how to attend them. It would help to be subscribed to various fedora lists and/or be active at fedoraforum.org.
Kun työskentelet Fedora Marketing -työryhmän kanssa, tämä tehtävä saisi sinut lähettämään kurssiaikataulut, tekemään blogiviestejä ja muita mahdollisia tapoja ajatella viestin saamista kursseista ja siitä, miten osallistua niihin. Se auttaisi tilaamaan erilaisia fedora-luetteloita ja/tai olemaan aktiivinen fedoraforum.org:lla.
2 months ago
Advertising/Marketing
Mainonta/Markkinointi
2 months ago
This position would have you look around for people who use Fedora or are associated with Fedora and are interested/willing/able to teach classes. You would explain to them how the classes work and help them setup their class schedules and so forth. This position could also look for people who have interesting blog posts or mailing list postings or are active on IRC and ask them to teach some classes.
Tätä tehtävää varten sinun tulisi etsittävä ihmisiä, jotka käyttävät Fedoraa tai ovat Fedoran kanssa sidoksissa ja ovat kiinnostuneita/halukkaita/kykeneviä opettamaan luokkia. Selittäisit heille, kuinka luokat toimivat, ja autat heitä asettamaan luokkansa aikataulut jne. Tämä asema voisi myös etsiä ihmisiä, joilla on mielenkiintoisia blogitekstejä tai postituslistaluetteloita tai jotka ovat aktiivisia IRC: ssä, ja pyytää heitä opettamaan joitain luokkia.
2 months ago
This position would have you look around for people who use Fedora or are associated with Fedora and are interested/willing/able to teach classes. You would explain to them how the classes work and help them setup their class schedules and so forth. This position could also look for people who have interesting blog posts or mailing list postings or are active on IRC and ask them to teach some classes.
Tätä tehtävää varten sinun tulisi etsittävä ihmisiä, jotka käyttävät Fedoraa tai ovat Fedoran kanssa sidoksissa ja ovat kiinnostuneita/halukkaita/kykeneviä opettamaan luokkia. Selittäisit heille, kuinka luokat toimivat, ja autat heitä asettamaan luokkansa aikataulut jne. Tämä asema voisi myös etsiä ihmisiä, joilla on mielenkiintoisia blogitekstejä tai postituslistaluetteloita tai jotka ovat aktiivisia IRC: ssä, ja pyytää heitä opettamaan joitain luokkia.
2 months ago
Instructor Recruiters
Ohjaajien rekrytoijat
2 months ago
Know something about Fedora Project? Whether it be big or small, we want you to come and share your knowledge. Instructors are always needed to present to interested parties. The topic is up to you and it can be basic or very in-depth. Even if you don't feel like your topic is very advanced, many folks love to hear about new and amazing things. Please come and take the time to present!
Tiedätkö jotain Fedora Projectista? Olipa se iso tai pieni, haluamme sinun tulemaan jakamaan tietosi. Ohjaajia tarvitaan aina esittelemään asianosaisille. Aihe on sinun tehtäväsi ja se voi olla perustason tai hyvin perusteellinen. Vaikka sinusta tuntuu, että aiheesi ei ole kovin edistynyt, monet ihmiset rakastavat kuulla uusista ja hämmästyttävistä asioista. Ole hyvä ja tule esittelemään!
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 379 2,287
Translated 100% 22 379 2,287
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 1, 2020, 10:17 a.m.
Last author Ricky Tigg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity