Translation status

1,206 Strings 100% Translate
7,407 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
f33 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0
rhel-8 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0
f32 This component is linked to the anaconda/master repository. This translation is locked. GPL-2.0
master GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file 0b44aa1
github-actions authored 13 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskrhel-7/*.po
Translation file rhel-7/pl.po
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

We won't touch your disks until you click 'Begin Installation'.
Dyski nie zostaną zmodyfikowane do czasu naciśnięcia przycisku "Rozpocznij instalację".
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

Please ssh install@%s to begin the install.
Proszę wykonać polecenie ssh install@%s, aby rozpocząć instalację.
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

_Refresh...
_Odśwież...
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

User creation
TUtworzenie użytkownika
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

Try the text mode installer by running:

'/usr/bin/liveinst -T'

from a root terminal.
Można wypróbować instalator w  trybie tekstowym wykonując:

"/usr/bin/liveinst -T"

z  terminala roota.
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

You may <a href="">go back to the main menu</a> to complete other
installation options while this scan completes.
Można <a href="">wrócić do głównego menu</a>, aby uzupełnić inne
opcje instalacji w  czasie trwania skanowania.
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

The following unformatted or LDL DASDs have been detected on your system. You can choose to format them now with dasdfmt or cancel to leave them unformatted. Unformatted DASDs cannot be used during installation.
Wykryto następujące niesformatowane lub niebędące LDL urządzenia DASD w  komputerze. Można wybrać sformatowanie ich teraz za pomocą programu dasdfmt lub anulować, aby pozostawić je niesformatowane. Niesformatowane urządzenia DASD nie mogą być używane podczas instalacji.
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

Reconfiguring NVDIMM devices. This may take a moment...
Ponowne konfigurowanie urządzeń NVDIMM. Może to chwilę zająć...
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

Discovering iSCSI targets. This may take a moment...
Wykrywanie celówmiejsc docelowych iSCSI. Może to chwilę zająć...
3 weeks ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / rhel-7Polish

_Modify...
_Modyfikuj...
3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,206 7,407 48,155
Translated 100% 1,206 7,407 48,155
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 10:25 a.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity