Translation status

1,355 Strings 100% Translate
8,048 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
rhel-7 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0
rhel-8 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0
f32 This component is linked to the anaconda/master repository. This translation is locked. GPL-2.0
master GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file 9f4f669
github-actions authored 18 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskf33/*.po
Translation file f33/pl.po
User avatar None

Resource update

anaconda / f33Polish

Resource update 2 days ago
User avatar piotrdrag

Suggestion removed

anaconda / f33Polish

Red Hat _CDN
Red Hat _CDN
4 days ago
User avatar piotrdrag

Suggestion removed

anaconda / f33Polish

There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Wystąpił problem z istniejącą konfiguracją urządzeń do przechowywania danych: %(errortxt)s

Należy go rozwiązać przed kontynuowaniem instalacji. Dostępna jest powłoka po naciśnięciu klawiszy Ctrl-Alt-F1, a następnie Ctrl-B 2.

Po rozwiązaniu problemu można ponowić skanowanie urządzeń do przechowywania danych. Jeśli nie zostanie on rozwiązany, to będzie trzeba zakończyć działanie instalatora.
4 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / f33Polish

Red Hat _CDN
_CDN firmy Red Hat
4 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

anaconda / f33Polish

There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Wystąpił problem z istniejącą konfiguracją urządzeń do przechowywania danych lub ustawieniami początkowymi, na przykład plikiem kickstart. Należy go rozwiązać przed kontynuowaniem instalacji. Dostępna jest powłoka po naciśnięciu klawiszy Ctrl-Alt-F1, a następnie Ctrl-B 2.

Po rozwiązaniu problemu można ponowić skanowanie urządzeń do przechowywania danych. Jeśli nie zostanie on rozwiązany, to będzie trzeba zakończyć działanie instalatora.
4 days ago
User avatar piotrdrag

New translation

anaconda / f33Polish

Red Hat CDN requires registration.
Red Hat CDN wymaga rejestracji.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f33Polish

Red Hat _CDN
Red Hat _CDN
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f33Polish

There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Wystąpił problem z istniejącą konfiguracją urządzeń do przechowywania danych: %(errortxt)s

Należy go rozwiązać przed kontynuowaniem instalacji. Dostępna jest powłoka po naciśnięciu klawiszy Ctrl-Alt-F1, a następnie Ctrl-B 2.

Po rozwiązaniu problemu można ponowić skanowanie urządzeń do przechowywania danych. Jeśli nie zostanie on rozwiązany, to będzie trzeba zakończyć działanie instalatora.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f33Polish

Red Hat CDN requires registration.
Red Hat CDN wymaga rejestracji.
4 days ago
User avatar None

New strings to translate

anaconda / f33Polish

New strings to translate 4 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,355 8,048 51,814
Translated 100% 1,355 8,048 51,814
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2020, 5:08 p.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity