Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
blivet-gui GPL-2.0 48% 132 590 45 20
blivet-master LGPL-2.1 6% 71 502 4
blivet-rhel8 LGPL-2.1 6% 71 502 4
libbytesize LGPL-2.1 2
Project website github.com/storaged-project/blivet
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar vtrefny
Translation license GPL-2.0 blivet-gui LGPL-2.1 blivet-master libbytesize blivet-rhel8
Languages 1
Source strings 427
Source words 2,137
Source characters 13,859
Hosted strings 427
Hosted words 2,137
Hosted characters 13,859
User avatar yaron

Resource update

blivet / libbytesizeAlbanian

Resource update 8 days ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-masterAlbanian

Unknown
I panjohur
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-masterAlbanian

partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s)
Ndarja juaj %(mount)s është shumë e madhe për formatimin %(format)s (madhësia e lejuar është nga %(minSize)s në %(maxSize)s)
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-masterAlbanian

partition is too small for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s)
Ndarja juaj %(mount)s është shumë e vogël për formatimin %(format)s (madhësia e lejuar është nga %(minSize)s në %(maxSize)s)
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-guiAlbanian

Please enter passphrase to unlock selected device.
Ju lutem vendosni frazën e kalimit për të dekriptuar pajisjen e përzgjedhur .
3 weeks ago
User avatar atriwidada

New strings to translate

blivet / blivet-guiAlbanian

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar atriwidada

Resource update

blivet / blivet-guiAlbanian

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

blivet / blivet-guiAlbanian

Please enter passphrase to decryptunlock selected device.
3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

blivet / blivet-guiAlbanian

EditCached device
3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

blivet / blivet-guiAlbanian

DeEncrypted device (locked)
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity