Translation status

158 Strings 100% Translate
1,124 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
chkconfig This translation is locked. GPL-2.0 1

Translation Information

Project website github.com/fedora-sysv
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar jamacku
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/fedora-sysv/initscripts
Repository branch master
Last remote commit 10.09 2480546a
User avatar jamacku authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-sysv/initscripts/
Filemask po/*.po
Translation file po/fi.po
User avatar copperi

Translation changed

fedora-sysv / initscriptsFinnish

FAILED
VIRHE
a month ago
User avatar copperi

Translation changed

fedora-sysv / initscriptsFinnish

Given IPv6 default gateway '$address' is not in proper format
Annettu IPv6-oletusyhdyskäytävä "$address" on virheellinen.
a month ago
User avatar copperi

Translation changed

fedora-sysv / initscriptsFinnish

Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of '$tunnelmtu', ignored
Varoitus: asetettu MTU-arvo "$IPV6TO4_MTU" 6to4:lle ylittää enimmäisarvon "$tunnelmtu", ohitetaan.
a month ago
User avatar copperi

Translation changed

fedora-sysv / initscriptsFinnish

IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or otherwise specified
IPv6to4-konfiguraatio tarvitsee liitännän IPv4-osoitteen.
a month ago
User avatar copperi

Translation changed

fedora-sysv / initscriptsFinnish

Error adding default gateway for ${REALDEVICE}.
Virhe lisättäessä oletusyhdyskäytävää laitteelle ${REALDEVICE}.
a month ago
User avatar copperi

Translation changed

fedora-sysv / initscriptsFinnish

Error adding default gateway ${GATEWAY} for ${DEVICE}.
Virhe lisättäessä oletusyhdyskäytävää ${GATEWAY} laitteelle ${DEVICE}.
a month ago
User avatar copperi

Translation changed

fedora-sysv / initscriptsFinnish

Usage: $0 {start|stop|status|restart|force-reload}
Käyttö: $0 {start|stop|status|restart|reload|force-reload}
a month ago
User avatar copperi

New translation

fedora-sysv / initscriptsFinnish

system is shutting down, leaving interfaces up as requested
järjestelmää sammutetaan, jätetään rajapinnat käyntiin, kuten pyydettiin
a month ago
User avatar copperi

New translation

fedora-sysv / initscriptsFinnish

rootfs or /usr is on network filesystem, leaving network up
rootfs tai /usr on verkkolevyjärjestelmässä, jätetään verkko käyntiin
a month ago
User avatar copperi

New translation

fedora-sysv / initscriptsFinnish

Target is not reachable, but timeout was already reached. Continuing anyway.
Kohdetta ei tavoiteta, mutta aikakatkaisu saavutettiin. Jatketaan silti.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 158 1,124 8,013
Translated 100% 158 1,124 8,013
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 12, 2021, 1:14 p.m.
Last author Jan Kuparinen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity