English Finnish
usage: ifdown <configuration> käyttö: ifdown <kokoonpano>
Users cannot control this device. Normaalit käyttäjät eivät voi hallita tätä laitetta.
You are using 'ifdown' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Käytät 'network-scripts':in 'ifdown' skriptiä, joka on nyt vanhentunut.
'network-scripts' will be removed from distribution in near future. 'network-scripts' tullaan poistamaan julkaisuista lähitulevaisuudessa.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead - it provides 'ifup/ifdown' scripts as well. Suositellaan käyttämään 'NetworkManager' tämän sijaan - se sisältää myös 'ifup/ifdown' skriptit.
Device ${DEVICE} has MAC address ${FOUNDMACADDR}, instead of configured address ${HWADDR}. Ignoring. Laitteella ${DEVICE} on MAC-osoite ${FOUNDMACADDR} asetetun osoitteen ${HWADDR} sijaan. Ohitetaan.
usage: ifdown-routes <net-device> [<nickname>] käyttö: ifdown-routes <verkkolaite> [<lempinimi>]
Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and restart (IPv6) networking Laite '$DEVICE' ei ole tuettu, käytä IPV6_AUTOTUNNEL-asetusta ja käynnistä IPv6-verkko uudelleen
Device '$DEVICE' isn't supported as a valid GRE device name. Laite ”$DEVICE” on virheellinen GRE-laitenimi.
Usage: ifup <configuration> Käyttö: ifup <kokoonpano>
$0: configuration for ${1} not found. $0: ${1}:n asetuksia ei löytynyt.
You are using 'ifup' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Käytät 'network-scripts':in 'ifup' skriptiä, joka on nyt vanhentunut.
PHYSDEV should be set for device ${DEVICE} PHYSDEV pitäisi olla asetettuna laitteelle ${DEVICE}
No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE} Ytimessä ei ole 802.1Q VLAN -tukea laitteelle ${DEVICE}
$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying initialization. $alias-laitetta ${DEVICE} ei löydy, viivästetään alustusta.
ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV} VIRHE: laitteeseen ${PHYSDEV} ei voitu lisätä vlania ${VID} laitteena ${DEVICE}
usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]
käyttö: ifup-aliases <verkkolaite> [<vanhempi-kokoonpano>]
Missing config file $PARENTCONFIG. Puuttuva asetustiedosto $PARENTCONFIG.
error in $FILE: invalid alias number virhe tiedostossa $FILE: alias-numero ei kelpaa
error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen virhe tiedostossa $FILE: jo käytetty IP-osoite $IPADDR muuttujassa $ipseen