Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Chinese (Traditional) (zh_TW) This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 16 325
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Finnish This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 16 325
Italian This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Spanish This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-join
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-join.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) 5993cecb
User avatar copperi authored 3 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-join/nav/
Filemask po/*/master/pages/policy/inactive.po
Languages 7
Source strings 16
Source words 325
Source characters 1,910
Hosted strings 112
Hosted words 2,275
Hosted characters 13,370
User avatar None

Component automatically unlocked

fedora-docs-l10n/fedora-join / master/pages/policy/inactive

Component automatically unlocked 3 weeks ago
User avatar None

Component automatically locked

fedora-docs-l10n/fedora-join / master/pages/policy/inactive

Component automatically locked 3 weeks ago
Could not update the repository. 3 weeks ago
ping/nudge/poke the team member to request a status update: to see how they are doing and if we can do anything to help,
huutelee/tökkää/herättelee tiimin jäsentä tilapäivityksen pyytämiseksi: nähdäkseen mitä heillä kuuluu ja voimmeko olla avuksi,
3 weeks ago
When the team detects a team member to be inactive, generally for long periods of time (a year or so), we:
Kun tiimi havaitsee jäsenensä olevan passiivinen, yleensä pitkiä aikoja (noin vuoden), se:
3 weeks ago
We'd like to note that the intention here is not to "_kick people out of the community_" at all. We do not mark FAS accounts as inactive---we only update Fedora Join related groups (FAS/Pagure). Please also note that other teams may have their own policies regarding inactive community members.
Haluamme huomauttaa, että tarkoituksena ei ole "potkia ihmisiä pois yhteisöstä". Emme merkitse FAS-tilejä passiivisiksi --- päivitämme vain Fedora Join-ryhmät (FAS/Pagure). Huomaa myös, että muilla tiimeillä voi olla omat käytäntönsä passiivisten jäsenten kanssa.
3 weeks ago
When community members are able to return, their membership to the groups will be restored. I.e., they will not have to start again from zero. Just as they retain their friends in the Fedora community even when they are away, they also retain the community's trust when away.
Kun yhteisön jäsenillä on aikaa palata, heidän jäsenyytensä ryhmiin palautetaan. Eli heidän ei tarvitse aloittaa uudestaan nollasta. Aivan kuten he säilyttävät ystävänsä Fedora-yhteisössä, vaikka ovat itse passiivisia, he säilyttävät myös yhteisön luottamuksen poissa ollessaan.
3 weeks ago
We all understand that sometimes we need to take a step away from our volunteer work to focus on other things. This can happen for many reasons, and there is absolutely nothing wrong with taking a break from volunteering in the Fedora community when required. In such cases, primarily for housekeeping, we remove inactive members from the FAS/Pagure groups.
Me kaikki ymmärrämme, että joskus on otettava askel pois vapaaehtoistyöstä, jotta voi keskittyä muihin asioihin. Tämä voi tapahtua monista syistä, eikä siinä ole mitään vikaa, jos pidät taukoa vapaaehtoistyöstä Fedora-yhteisössä tarvittaessa. Tällaisissa tapauksissa, pääasiassa taloudenhoitoa varten, poistamme passiiviset jäsenet FAS/Pagure-ryhmistä.
3 weeks ago
The ping/nudge/poke message could be like this:
Haloo/herätys/huomio viesti voisi olla vaikkapa:
4 weeks ago
open a ticket on the Fedora Join Pagure instance to follow up on progress.
avaa kortin Fedora Join Pagure-esiintymässä seurataksesi edistymistä.
4 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity