Translation status

56 Strings 100% Translate
433 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
gnome-abrt CC-BY-SA-3.0
libreport CC-BY-SA-3.0
abrt Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-3.0 40

Translation Information

Project website https://github.com/abrt/abrt
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Repository git@github.com:abrt/l10n.git
Repository branch retrace-server
Last remote commit Update (pt_BR) translation c35a2a1
User avatar farribeiro authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/abrt/retrace-server/
Filemask*.po
Translation file sv.po
User avatar None

Committed changes

ABRT / retrace-serverSwedish

Committed changes a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Your coredump is only kept on the server while the retrace job is running. Once the job is finished, the server keeps retrace log and backtrace. All the other data (including coredump) are deleted. The retrace log and backtrace are only accessible via unique task ID and password, thus no one (except the author) is allowed to view it. All the crash information (including backtrace) is deleted after %d hours of inactivity. No possibly private data are kept on the server any longer.
Din minnesdump sparas bara på servern medan spårjobbet kör. När jobbet är klart behåller servern spårningsloggen och stackspåret. All annan data (inklusive minnesdumpen) raderas. Spårningsloggen och stackspåret är endast tillgängliga via unika uppgifts-ID och lösenord, alltså får ingen (utom författaren) se det. All kraschinformation (inklusive stackspåret) raderas efter %d timmars inaktivitet. Ingen eventuell personlig information sparas på servern längre.
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Your coredump is only kept on the server while the retrace job is running. Once the job is finished, the server keeps retrace log and backtrace. All the other data (including coredump) are deleted. The retrace log and backtrace are only accessible via unique task ID and password, thus no one (except the author) is allowed to view it. All the crash information (including backtrace) is deleted after %d hours of inactivity. No possibly private data are kept on the server any longer.
Din minnesdump sparas bara på servern medan spårjobbet kör. När jobbet är klart behåller servern spårningsloggen och stackspåret. All annan data (inklusive minnesdumpen) raderas. Spårningsloggen och stackspåret är endast tillgängliga via unika uppgifts-ID och lösenord, alltså får ingen (utom författaren) se det. All kraschinformation (inklusive stackspåret) raderas efter %d timmars inaktivitet. Ingen eventuell personlig information sparas på servern längre.
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Your coredump is only used for retrace purposes. Server administrators are not trying to get your private data from coredumps or backtraces. Using a secure communication channel (HTTPS) is strictly recommended. Server administrators are not responsible for the problems related to the usage of an insecure channel (such as HTTP).
Din minnesdump används bara för spårningssyften. Serveradministratörerna försöker inte få tag i din privata information från minnesdumpar eller stackspår. Att använda en säker kommunikationskanal (HTTPS) rekommenderas starkt. Serveradministratörer är inte ansvariga för problem kopplade till användningen av en osäker kanal (såsom HTTP).
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Your coredump is only kept on the server while the retrace job is running. Once the job is finished, the server keeps retrace log and backtrace. All the other data (including coredump) are deleted. The retrace log and backtrace are only accessible via unique task ID and password, thus no one (except the author) is allowed to view it. All the crash information (including backtrace) is deleted after %d hours of inactivity. No possibly private data are kept on the server any longer.
Din minnesdump sparas bara på servern medan spårjobbet kör. När jobbet är klart behåller servern spårningsloggen och stackspåret. All annan data (inklusive minnesdumpen) raderas. Spårningsloggen och stackspåret är endast tillgängliga via unika uppgifts-ID och lösenord, alltså får ingen (utom författaren) se det. All kraschinformation (inklusive stackspåret) raderas efter %d timmars inaktivitet. Ingen eventuell personlig information sparas på servern längre.
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Your coredump is only used for retrace purposes. Server administrators are not trying to get your private data from coredumps or backtraces. Using a secure communication channel (HTTPS) is strictly recommended. Server administrators are not responsible for the problems related to the usage of an insecure channel (such as HTTP).
Din minnesdump används bara för spårningssyften. Serveradministratörerna försöker inte få tag i din privata information från minnesdumpar eller stackspår. Att använda en säker kommunikationskanal (HTTPS) rekommenderas starkt. Serveradministratörer är inte ansvariga för problem kopplade till användningen av en osäker kanal (såsom HTTP).
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Your coredump is only kept on the server while the retrace job is running. Once the job is finished, the server keeps retrace log and backtrace. All the other data (including coredump) are deleted. The retrace log and backtrace are only accessible via unique task ID and password, thus no one (except the author) is allowed to view it. All the crash information (including backtrace) is deleted after %d hours of inactivity. No possibly private data are kept on the server any longer.
Din minnesdump sparas bara på servern medan spårjobbet kör. När jobbet är klart behåller servern spårningsloggen och stackspåret. All annan data (inklusive minnesdumpen) raderas. Spårningsloggen och stackspåret är endast tillgängliga via unika uppgifts-ID och lösenord, alltså får ingen (utom författaren) se det. All kraschinformation (inklusive stackspåret) raderas efter %d timmars inaktivitet. Ingen eventuell personlig information sparas på servern längre.
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Both HTTP and HTTPS are allowed. Using HTTPS is strictly recommended because of security reasons.
Både HTTP och HTTPS är tillåtna. Att använda HTTPS rekommenderas starkt av säkerhetsskäl.
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

Only the secure HTTPS connection is now allowed by the server. HTTP requests will be denied.
Endast en säker HTTPS-anslutning tillåts nu av servern. HTTP-begäranden kommer att avvisas.
a month ago
User avatar goeran

Translation changed

ABRT / retrace-serverSwedish

There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment
Det finns %d filer i katalogen ”%s”. Endast ett ensamt arkiv stödjs för närvarande
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 433 2,637
Translated 100% 56 433 2,637
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 12, 2020, 5:38 p.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity