User avatar None

Committed changes

ABRT / libreportCzech

Committed changes a year ago
User avatar zlopez

Translation changed

ABRT / libreportCzech

Be verbose
Podrobnější výstupzprávy
a year ago
User avatar zlopez

New contributor

ABRT / libreportCzech

New contributor a year ago
User avatar None

Resource update

ABRT / libreportCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportCzech

Invalid password or login. Please enter your %s login:
Neplatné heslo nebo přihlašovací jméno. Prosím, zadejte vaše Red Hat přihlašovací jméno:
a year ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportCzech

Login is not provided by configuration. Please enter your %s login:
Přihlašovací jméno není konfigurován. Prosím, zadejte vaše RHTS přihlašovací jméno:
a year ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportCzech

This problem was already reported to Bugzilla (see '%s'). Do you still want to create a new bug?
Tento problém byl již nahlášen v MantisBT (viz '%s'). Chcete stále vytvořit nový problém?
a year ago
User avatar None

New string to translate

ABRT / libreportCzech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

ABRT / libreportCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

ABRT / libreportCzech

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 603 4,925 29,901
Translated 97% 589 4,768 28,977
Needs editing 0% 6 64 391
Failing checks 4% 30 874 5,162

Last activity

Last change Feb. 14, 2020, 12:12 p.m.
Last author Michal Konečný

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity