Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
blivet-master LGPL-2.1
blivet-rhel8 Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 3
libbytesize LGPL-2.1
Project website github.com/storaged-project/blivet
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar vtrefny
Translation license GPL-2.0 blivet-gui LGPL-2.1 blivet-master libbytesize blivet-rhel8
Languages 1
Source strings 427
Source words 2,137
Source characters 13,859
Hosted strings 169
Hosted words 1,107
Hosted characters 7,039
User avatar yaron

Resource update

blivet / libbytesizeSwedish

Resource update 5 days ago
User avatar goeran

Translation changed

blivet / blivet-masterSwedish

For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com
Av någon anledning kunde vi inte hitta en disketikett på en disk som kärnan rapporterar partitioner på. Det är oklart vad det precisa problemet är. Rapportera gärna felet på http://bugzilla.redhat.com
4 months ago
User avatar goeran

New contributor

blivet / blivet-masterSwedish

New contributor 4 months ago
User avatar None

Committed changes

blivet / blivet-masterSwedish

Committed changes 8 months ago
User avatar comradekingu

Translation changed

blivet / blivet-masterSwedish

Not enough entropy to create LUKS format. %d bits are needed.
Inte tillräckligt med entropi för att skapa LUKS-format. %d bitar behövs.
8 months ago
User avatar comradekingu

Translation changed

blivet / blivet-masterSwedish

Executing %(action)s
Körar %(action)s
8 months ago
User avatar comradekingu

Translation changed

blivet / blivet-masterSwedish

RAID level %(raid_level)s is an invalid value. Must be one of (%(levels)s).
RAID-nivå %(raid_level)s är et felaktigt värde. Måste vara en av (%(levels)s).
8 months ago
User avatar comradekingu

Translation changed

blivet / blivet-masterSwedish

For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com
Av någon anledning kunde vi inte hitta en disketikett på en disk som kärnan rapporterar partitioner på. Det är oklart vad det precisa problemet är. Rapportera gärna felet på http://bugzilla.redhat.com
8 months ago
User avatar comradekingu

Translation changed

blivet / blivet-masterSwedish

This is usually caused by cloning the device image resulting in duplication of the UUID value which should be unique. In that case you can either disconnect one of the devices or reformat it.
Detta orsakas vanligen av att enhetsavbilden klonas vilket resulterar i duplicering av UUID-värdet so skulle varit unikt. I det fallet kan man antingen koppla ifrån en av enheterna eller omformatera den.
8 months ago
User avatar comradekingu

New contributor

blivet / blivet-masterSwedish

New contributor 8 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity