Translation Information

Project website github.com/pykickstart/pykickstart
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar bcl User avatar zdohnal User avatar ljanda
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/pykickstart/weblate
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Dutch) 328868b
User avatar warrink authored 2 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/pykickstart/master/
Filemask *.po
Translation file cs.po
User avatar None

Suggestion added

pykickstart / masterCzech

At least one option and/or an argument are expected for the %s command
Příkaz %s očekává alespoň jeden přepínač a/nebo argument
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

pykickstart / masterCzech

Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option.
Ignoruji zastaralou volbu na řádku %(lineno)s: Volba %(option)s již není používána a nemá již žádný efekt. V budoucnosti může být odstraněna, což by mohlo způsobit závažnou chybu kickstartu. Upravte prosím Váš kickstart soubor tak, aby tuto volbu neobsahoval.
2 months ago
User avatar None

New string to translate

pykickstart / masterCzech

New string to translate 11 months ago
User avatar None

Resource update

pykickstart / masterCzech

Resource update 11 months ago
User avatar None

New string to translate

pykickstart / masterCzech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

pykickstart / masterCzech

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 178 1,626 10,199
Translated 91% 162 1,417 8,800
Needs editing 2% 4 70 435
Failing checks 3% 6 60 365

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity