Translation status

132 Strings 100% Translate
422 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pulseaudio LGPL-2.1 86% 75 676
paprefs GPL-2.0

Translation Information

Project website www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://gitlab.freedesktop.org/pulseaudio/pavucontrol
Repository branch master
Last remote commit card: do not quit on error sending message to object 1515492
Igor V. Kovalenko authored 3 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/pulseaudio/pavucontrol/
Filemask po/*.po
Translation file po/fi.po
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Connection to PulseAudio failed. Automatic retry in 5s

In this case this is likely because PULSE_SERVER in the Environment/X11 Root Window Properties
or default-server in client.conf is misconfigured.
This situation can also arise when PulseAudio crashed and left stale details in the X11 Root Window.
If this is the case, then PulseAudio should autospawn again, or if this is not configured you should
run start-pulseaudio-x11 manually.
Yhteys PulseAudioon epäonnistui. Automaattinen uudelleenyritys 5 sekunnissa

Tässä tapauksessa tämä johtuu todennäköisesti siitä, että PULSE_SERVER Ympäristössä/X11 pääikkuna-ominaisuuksissa
tai client.conf: n oletuspalvelin on määritetty väärin.
Tämä tilanne voi myös syntyä, kun PulseAudio kaatui ja jätti vanhentuneet yksityiskohdat X11-pääikkunaan.
Jos näin on, PulseAudion pitäisi automaattisesti uudelleenkäynnistyä, mutta jos toimintoa ei ole määritetty, sinun pitäisi
suoritta start-pulseaudio-x11 käsin.
13 days ago
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Ignoring sink-input due to it being designated as an event and thus handled by the Event widget
Ohitetaan nielusisääntulo, koska se on nimetty tapahtumaksi ja siten tapahtumavekotin käsittelee sen
13 days ago
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

You need to load module-device-manager in the PulseAudio server in order to rename devices
Sinun on ladattava moduuli-laitehallinta PulseAudio-palvelimeen, jotta voit nimetä laitteet uudelleen
13 days ago
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Failed to initialize device manager extension: %s
Laite manageri laajennoksen alustus epäonnistui: %s
3 weeks ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Failed to initialize device restore extension: %s
Laite restore-laajennoksen alustus epäonnistui: %s
3 weeks ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Failed to initialize device restore extension: %s
stream_Late restore-laajennoksen alustus epäonnistui: %s
3 weeks ago
User avatar copperi

Suggestion accepted

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Failed to initialize device restore extension: %s
stream_restore-laajennoksen alustus epäonnistui: %s
3 weeks ago
User avatar copperi

Suggestion accepted

pulseaudio / pavucontrolFinnish

<i>No input devices available</i>
<i>Sisääntulolaitteita ei ole saatavilla</i>
3 weeks ago
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

E-AC-3
E-AC-3
a month ago
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

AC-3
AC-3
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 132 422 3,950
Translated 100% 132 422 3,950
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 16, 2021, 7:47 p.m.
Last author Jan Kuparinen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity