Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide.git
Repository branch master
Last remote commit automatic update of pot/po files 3c1befb7b10
♪ I'm a bot, bot, bot ♪ authored 11 minutes ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-system-administrat/nav/
Filemaskpo/*/rawhide/pages/Preface.po
Translation file po/pl/rawhide/pages/Preface.po
Resource update 23 hours ago
Resource update yesterday
This appendix concentrates on the RPM Package Manager (RPM), an open packaging system used by {MAJOROS}, and the use of the [command]#rpm# utility. Read this appendix if you need to use [command]#rpm# instead of [command]#dnf#.
Ten dodatek skupia się na Menedżerze Pakietów RPM (RPM), oprogramowaniu używanym w systemie {MAJOROS} oraz dostępnych użyciach polecenia [command]#rpm#. Przeczytaj ten dodatek, jeżeli musisz użyć [command]#rpm# zamiast menedżera pakietów [command]#dnf#.
2 days ago
This appendix concentrates on the RPM Package Manager (RPM), an open packaging system used by {MAJOROS}, and the use of the [command]#rpm# utility. Read this appendix if you need to use [command]#rpm# instead of [command]#dnf#.
Ten dodatek skupia się na Menedżerze Pakietów RPM (RPM), oprogramowaniu używanym w systemie {MAJOROS} oraz dostępnych użyciach polecenia [command]#rpm#. Przeczytaj ten dodatek, jeżeli musisz użyć [command]#rpm# zamiast menedżera pakietów [command]#dnf#.
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Working with Kernel Modules] explains how to display, query, load, and unload kernel modules and their dependencies, and how to set module parameters. Additionally, it covers specific kernel module capabilities such as using multiple Ethernet cards and using channel bonding. Read this chapter if you need to work with kernel modules.
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Praca z modułami jądra] opisuje jak wyświetlić, wyszukać, załadować i wyłączyć moduły jądra oraz ich zależności, oraz jak ustawić parametry tych modułów. Dodatkowo opisuje możliwości niektórych modułów, takie jak używanie wielu kart Ethernet lub rozdzielanie transferu na wiele połączeń internetowych. Przeczytaj ren rozdział, jeżeli musisz modyfikować system za pomocą modułów jądra Linuxa.
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Manually Upgrading the Kernel] provides important information on how to manually update a kernel package using the [command]#rpm# command instead of [command]#dnf#. Read this chapter if you cannot update a kernel package with the [application]*DNF* package manager.
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Ręczna aktualizacja jądra] przedstawia informacje jak samodzielnie zaktualizować paczkę z plikami jądra systemowego za pomocą polecenia [command]#rpm# zamiast używać aplikacji [command]#dnf#. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli nie możesz zaktualizować jądra systemowego za pomocą menedżera pakietów [application]*DNF*.
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader.adoc[Working with the GRUB 2 Boot Loader] der>> describes the GNU GRand Unified Boot loader (GRUB) version 2 boot loader, which enables selecting an operating system or kernel to be loaded at system boot time.
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader.adoc[Praca z programem GRUB 2] opisuje program rozruchowy GNU GRand Unified Boot loader (GRUB) wersja 2, który umożliwia wybranie systemu operacyjnego lub wersji jądra która powinna się uruchomić w momencie startu maszyny.
2 days ago
This appendix looks at Wayland, a new display server used in GNOME for {MAJOROS} and how to troubleshoot issues with the Wayland display server.
Ten dodatek opisuje Wayland, nowy serwer wyświetlania używany w pulpicie GNOME dla systemu {MAJOROS}, oraz przedstawia wskazówki jak radzić sobie z ewentualnymi problemami, na które można się natknąć podczas pracy na Waylandzie.
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration.adoc[Kernel, Module and Driver Configuration]
xref:kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration.adoc[Konfiguracja jądra, modułów i sterowników]
2 days ago
xref:monitoring-and-automation/OProfile.adoc[OProfile] covers [application]*OProfile*, a low overhead, system-wide performance monitoring tool. Read this chapter for information on how to use [application]*OProfile* on your system.
xref:monitoring-and-automation/OProfile.adoc[OProfile] opisuje narzędzie [application]*OProfile*, lekkie narzędzie do monitorowania wydajności całego systemu. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak używać [application]*OProfile* w swoim systemie.
2 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 54 1,261 10,557
Translated 100% 54 1,261 10,557
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 28, 2020, 6:45 p.m.
Last author Michał Smyk

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity