Translation status

603 Strings 100% Translate
4,925 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
abrt Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-3.0
retrace-server CC-BY-SA-3.0
gnome-abrt CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website github.com/abrt/abrt
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar mkutlak User avatar ekulik
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository git@github.com:abrt/l10n.git
Repository branch libreport
Last remote commit Update (pt) translation 0de4afa
User avatar edivan authored 13 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/abrt/libreport/
Filemask *.po
Translation file hu.po
User avatar None

Committed changes

ABRT / libreportHungarian

Committed changes 7 months ago
User avatar meskobalazs

Translation changed

ABRT / libreportHungarian


& [-vbf] [-g GROUP-NAME]... [-c CONFFILE]... [-F FMTFILE] [-A FMTFILE2] -d DIR
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... [-d DIR] -t[ID] FILE...
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... [-d DIR] -t[ID] -w
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... -h DUPHASH [-p[PRODUCT]]

Reports problem to Bugzilla.

The tool reads DIR. Then it logs in to Bugzilla and tries to find a bug
with the same abrt_hash:HEXSTRING in 'Whiteboard'.

If such bug is not found, then a new bug is created. Elements of DIR
are stored in the bug as part of bug description or as attachments,
depending on their type and size.

Otherwise, if such bug is found and it is marked as CLOSED DUPLICATE,
the tool follows the chain of duplicates until it finds a non-DUPLICATE bug.
The tool adds a new comment to found bug.

The URL to new or modified bug is printed to stdout and recorded in
'reported_to' element.

Option -t uploads FILEs to the already created bug on Bugzilla site.
The bug ID is retrieved from directory specified by -d DIR.
If problem data in DIR was never reported to Bugzilla, upload will fail.

Option -tID uploads FILEs to the bug with specified ID on Bugzilla site.
-d DIR is ignored.

Option -w adds bugzilla user to bug's CC list.

Option -r sets the last url from reporter_to element which is prefixed with
TRACKER_NAME to URL field. This option is applied only when a new bug is to be
filed. The default value is 'ABRT Server'

If not specified, CONFFILE defaults to

& [-vbf] [-g CSOPORT]… [-c KONFFÁJL]… [-F FMTFÁJL] [-A FMTFÁJL2] -d KÖNYVTÁR…
or:
& [-v] [-c KONFFÁJL]… [-d KÖNYVTÁR] -t[AZONOSÍTÓ] FÁJL…
or:
& [-v] [-c KONFFÁJL]… [-d KÖNYVTÁR] -t[AZONOSÍTÓ] -w
or:
& [-v] [-c KONFFÁJL]… -h DUPHASH [-p[TERMÉK]]

Problémákat jelent be a Bugzillába.

Az eszköz a KÖNYVTÁRat olvassa. Aztán bejelentkezik a Bugzillába, és
megpróbálja megkeresni az ugyanazzal az abrt_hash:HEXSTRING „Whiteboard”
szöveggel rendelkező hibát.

Ha nem található ilyen hiba, akkor egy új hibát hoz létre. A KÖNYVTÁR
elemei a hibaleírás részei lesznek, vagy melléklet lesz belőlük, a
típusuktól és méretüktől függően.

Egyébként, ha már van ilyen hiba, és másolatként lett lezárva, akkor az
eszköz követi a másolatok láncát, míg egy nem másolat hibát talál.
Az eszköz új megjegyzést ad hozzá a megtalált hibához.

Az új vagy a módosított hiba URL-e kiírásra kerül a szabványos kimenetre,
és a „reported_to” elemben kerül rögzítésre.

A -t kapcsoló feltölti a FÁJLokat a már létrehozott hibához a Bugzilla
oldalára. A hiba AZONOSÍTÓja a -d KÖNYVTÁR által megadott könyvtárból kerül
kinyerésre. Ha a KÖNYVTÁRban lévő problémaadatok nem kerülnek bejelentésre a
Bugzillába, akkor a feltöltés meg fog hiúsulni.

A -tAZONOSÍTÓ kapcsoló feltölti a FÁJLokat a megadott AZONOSÍTÓjú hibához a
Bugzilla oldalon. A -d KÖNYVTÁR kapcsoló mellőzve lesz.

A -w kapcsoló hozzáadja a Bugzilla felhasználót a CC listához.

Az -r kapcsoló beállítja a legutóbbi URL-t a reporter_to elemből, amely a
TRACKER_NAME értékkel lesz prefixelve az URL mezőben. Ez a kapcsoló csak akkor
kerül alkalmazásra, ha egy új hiba kerül bejelentésre. Az alapértelmezett
érték az „ABRT Server”

Ha nincs megadva, akkor a KONFFÁJL alapértelmezése:
7 months ago
User avatar meskobalazs

Translation changed

ABRT / libreportHungarian

('%s' completed successfully)
(„%s” sikeresen befejeződött)

7 months ago
User avatar None

Committed changes

ABRT / libreportHungarian

Committed changes 10 months ago
User avatar meskobalazs

New translation

ABRT / libreportHungarian

Provide Red Hat Support with crash details
SegítségkérésÖsszeomlási részletek biztosítása a Red Hat támogatástól számára
10 months ago
User avatar meskobalazs

New translation

ABRT / libreportHungarian

Attach crash data to an existing Red Hat support case
Összeomlási adatok csatolása egy meglévő Red Hat támogatási esethez
10 months ago
User avatar meskobalazs

New translation

ABRT / libreportHungarian

Report problems coming from unpackaged executables.
Nem csomagolt végrehajtható fájlokból érkező problémák jelentése.
10 months ago
User avatar meskobalazs

New translation

ABRT / libreportHungarian

Report unpackaged problems
Nem csomagolt problémák jelentése
10 months ago
User avatar meskobalazs

New translation

ABRT / libreportHungarian

Attach the data to existing Red Hat support case
Adatok csatolása a meglévő Red Hat támogatási esethez
10 months ago
User avatar meskobalazs

New translation

ABRT / libreportHungarian

We found a similar Red Hat support case %s. Do you want to attach the data to the case? Otherwise, you will have to enter the existing Red Hat support case number.
Egy hasonló Red Hat támogatási eset található: %s. Biztos, hogy adatokat akar csatolni az esethez? Egyébként meg kell adnia a meglévő Red Hat támogatási esetszámát.
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 603 4,925 29,901
Translated 100% 603 4,925 29,901
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 5 29

Last activity

Last change July 20, 2020, 3:14 p.m.
Last author Balázs Meskó

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity