Translation status

417 Strings 100% Translate
3,677 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
libreport CC-BY-SA-3.0 1
retrace-server CC-BY-SA-3.0
gnome-abrt CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website github.com/abrt/abrt
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar mkutlak User avatar ekulik
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository git@github.com:abrt/l10n.git
Repository branch abrt
Last remote commit Update (pt_BR) translation 8dad595
User avatar farribeiro authored 5 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/abrt/abrt/
Filemask *.po
Translation file hu.po
User avatar None

Committed changes

ABRT / abrtHungarian

Committed changes 7 months ago
User avatar meskobalazs

Translation changed

ABRT / abrtHungarian

Save .vimrc and .gvimrc from your home directory
A saját könyvtárában lévő .vimrc és .gvimrc fájlok fájlok mentése a saját könyvtárábamentése
7 months ago
User avatar meskobalazs

Translation changed

ABRT / abrtHungarian

& [-vsoxtf] [-e]/[-c CURSOR] [-d DIR]/[-D]

Extract oops from systemd-journal

-c and -e options conflicts because both specifies the first read message.

-e is useful only for -f because the following of journal starts by reading
the entire journal if the last seen possition is not available.

The last seen position is saved in
& [-vsoxtf] [-e]/[-c KURZOR] [-d KÖNYVTÁR]/[-D]

Oops adatok kinyerése a systemd-journal-ből

A -c és -e kapcsolók ütköznek, mert mindkettő az először felolvasott üzenetet adja meg.

Az -e csak az -f esetén hasznos, mert a napló követése az egész napló
felolvasásával kezdődik, ha nem érhető el a legutóbbi pozíció.

A legutóbbi pozíció itt kerül mentésre:
7 months ago
User avatar meskobalazs

Translation changed

ABRT / abrtHungarian

& [-vsf] [-e]/[-c CURSOR] [-t INT]/[-T] [-d DIR]/[-D]

Extract coredumps from systemd-journal

-c and -e options conflicts because both specifies the first read message.

-e is useful only for -f because the following of journal starts by reading
the entire journal if the last seen possition is not available.

The last seen position is saved in
& [-vsf] [-e]/[-c KURZOR] [-t EGÉSZ]/[-T] [-d KÖNYVTÁR]/[-D]

Összeomlási adatok kinyerése a systemd-journal-ből

A -c és -e kapcsolók ütköznek, mert mindkettő az először felolvasott üzenetet adja meg.

Az -e csak az -f esetén hasznos, mert a napló követése az egész napló
felolvasásával kezdődik, ha nem érhető el a legutóbbi pozíció.

A legutóbbi pozíció itt kerül mentésre:
7 months ago
User avatar meskobalazs

Translation changed

ABRT / abrtHungarian

& [-y] [-i BUILD_IDS_FILE|-i -] [-e PATH[:PATH]...]
[-r REPO]

Installs debuginfo packages for all build-ids listed in BUILD_IDS_FILE to
ABRT system cache.
& [-y] [-i AZONOSÍTÓ_FÁJL|-i -] [-e ÚTVONAL[:ÚTVONAL]…]
[-r TÁROLÓ]

Debuginfo csomagok telepítése az ABRT rendszer gyorsítótárba minden az
AZONOSÍTÓ_FÁJLban szereplő összeállítási azonosítóhoz.
7 months ago
User avatar meskobalazs

Translation changed

ABRT / abrtHungarian

& [-v] [-c CONFFILE] [-r CHROOT] -d DIR

Query package database and save package and component name
& [-v] [-c KONFFÁJL] [-r CHROOT] -d KÖNYVTÁR

A csomag adatbázis lekérdezése és a csomag és összetevői nevének mentése
7 months ago
User avatar None

Committed changes

ABRT / abrtHungarian

Committed changes 9 months ago
User avatar meskobalazs

Suggestion removed

ABRT / abrtHungarian

Problem '{0}' cannot be reported
A(z) „%s” probléma nem jelenthető be
9 months ago
User avatar meskobalazs

New translation

ABRT / abrtHungarian

Looks for Bugzilla reports with the 'abrt_hash' value in Bugzilla Bug Whiteboar equal to 'UUID' of the crash. If such a bug found, search for Bodhi updates shipping fixes for the found Bugzilla bugs.
Olyan Bugzilla bejelentéséket keres az „abrt_hash” érték alapján, ahol a Bugzilla hibajegy Whiteboard mezőjének értéke megegyezik az összeomlás „UUID” azonosítójával. Ha van ilyen hiba, akkor Bodhi frissítéseket keres a talált Bugzilla hibajegyekhez.
9 months ago
User avatar None

Committed changes

ABRT / abrtHungarian

Committed changes 10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 417 3,677 23,749
Translated 100% 417 3,677 23,749
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 20, 2020, 3:14 p.m.
Last author Balázs Meskó

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity