English Turkish
Zone '{zone}' active for interface '{interface}' '{zone}' bölgesi '{interface}' arayüzü için etkin
Zone '{zone}' active for source {source} '{zone}' bölgesi, {source} kaynağı için etkin
No Active Zones. Etkin Bölge Yok.
Connection to FirewallD established. FirewallD ile bağlantı sağlandı.
Connection to FirewallD lost. FirewallD ile bağlantı kaybedildi.
FirewallD has been reloaded. FirewallD yeniden yüklendi.
Default zone changed to '%s'. Öntanımlı bölge '%s' olarak değiştirildi.
Network traffic is not blocked anymore. Artık ağ trafiği engellenmiyor.
activated etkinleştirildi
deactivated devreden çıkarıldı
Default zone '{default_zone}' {activated_deactivated} for connection '{connection}' on interface '{interface}' Öntanımlı bölge '{default_zone}', '{interface}' arayüzünde '{connection}' bağlantısı için {activated_deactivated}
Zone '{zone}' {activated_deactivated} for connection '{connection}' on interface '{interface}' '{zone}' bölgesi, '{interface}' arayüzünde '{connection}' bağlantısı için {activated_deactivated}
Zone '{zone}' {activated_deactivated} for interface '{interface}' '{zone}' bölgesi, '{interface}' arayüzü için {activated_deactivated}
Zone '%s' activated for interface '%s' '%s' bölgesi, '%s' arayüzü için etkinleştirildi
Zone '{zone}' {activated_deactivated} for source '{source}' '{zone}' bölgesi, '{source}' kaynağı için {activated_deactivated}
Zone '%s' activated for source '%s' '%s' bölgesi, '%s' kaynağı için etkinleştirildi
Connection to firewalld established. Firewalld ile bağlantı kuruldu.
Trying to connect to firewalld, waiting... firewalld'ye bağlanmaya çalışılıyor, bekleyin...
Failed to connect to firewalld. Please make sure that the service has been started correctly and try again. firewalld'ye bağlanılamadı. Lütfen hizmetin doğru şekilde başlatıldığından emin olun ve tekrar deneyin.
Changes applied. Değişiklikler uygulandı.