English Turkish
Firewall Applet Güvenlik Duvarı Uygulaması
Firewall Güvenlik Duvarı
Firewall Configuration Güvenlik Duvarı Yapılandırması
firewall;network;security;iptables;netfilter; firewall;network;security;iptables;netfilter;güvenlik duvarı;ağ;koruma;
Select zone for interface '%s' '%s' arayüzü için bölge seç
Default Zone Öntanımlı Bölge
Select zone for connection '%s' '%s' bağlantısı için bölge seç
Failed to set zone {zone} for connection {connection_name} {connection_name} bağlantısı için {zone} bölgesi ayarlanamadı
Select zone for source '%s' '%s' kaynağı için bölge seç
Configure Shields Up/Down Zones Kalkanlar Yukarı/Aşağı Bölgelerini Yapılandır
Here you can select the zones used for Shields Up and Shields Down. Burada Kalkanlar Yukarı ve Kalkanlar Aşağı için kullanılan bölgeleri seçebilirsiniz.
This feature is useful for people using the default zones mostly. For users, that are changing zones of connections, it might be of limited use. Bu özellik çoğunlukla öntanımlı bölgeleri kullanan kişiler için kullanışlıdır. Bağlantı bölgelerini değiştiren kullanıcılar için kullanımı sınırlı olabilir.
Shields Up Zone: Kalkanlar Yukarı Bölgesi:
Reset To Default Öntanımlılara Sıfırla
Shields Down Zone: Kalkanlar Aşağı Bölgesi:
About %s %s hakkında
Authors Yazarlar
License Lisans
Shields Up Kalkanlar Yukarı
Enable Notifications Bildirimler açık