English Turkish
Level: Seviye:
Element: Eleman:
Action: Eylem:
Base Service Settings Temel Hizmet Ayarları
Please configure base service settings: Lütfen temel hizmet ayarlarını yapılandırın:
Please select a service. Lütfen bir hizmet seçin.
Please enter a source. Lütfen bir kaynak girin.
User ID Kullanıcı kimliği
Please enter the user id. Lütfen kullanıcı kimliğini girin.
Please enter the user name. Lütfen kullanıcı adını gir.
label etiket
Base Zone Settings Temel Bölge Ayarları
Please configure base zone settings: Lütfen temel bölge ayarlarını yapılandırın:
Default Target Öntanımlı Hedef
Target: Hedef: