English Polish
Save files in png format Zapisywanie plików w formacie PNG
Timeout while waiting for frames (%s) Zbyt długi czas oczekiwania na klatkę (%s)
Folder for remote captures Zdalny folder dla przechwyconych obrazów
_Change Camera _Zmień kamerę
Toggles timestamp for local captures Znacznik czasu dla przechwytywania lokalnego
Toggles timestamp for remote captures Znacznik czasu dla przechwytywania zdalnego
_Take Picture _Zrób zdjęcie
Take Picture Zrób zdjęcie
Returned width is zero on video device (%s)! Zwrócona szerokość wynosi zero dla urządzenia wideo (%s).