Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master GPL-2.0 61% 3,120 15,517 676 103 2
Project website github.com/alessio/camorama
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-2.0 master
Languages 49
Source strings 166
Source words 783
Source characters 4,997
Hosted strings 8,134
Hosted words 38,367
Hosted characters 244,853
User avatar None

Pushed changes

camorama / master

Pushed changes 5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

camorama / masterFinnish

Could not connect to video device (%s).
Please check connection. Error: %d
Videolaitteeseen ei voitu yhdistää (%s)(%s) ei saatu yhteyttä..
Tarkista yhteys. Virhe: %d
6 days ago
User avatar copperi

Translation changed

camorama / masterFinnish

An error occurred opening %s for write: %s.
Virhe avattaessa tiedostoa %s kirjoittamiseen:%s.
6 days ago
User avatar copperi

Translation changed

camorama / masterFinnish

Could not save image '%s/%s'.
Tiedostoa '%s/%s' ei voitu luoda.
6 days ago
User avatar copperi

Translation changed

camorama / masterFinnish

Toggles the insertion of a timestamp into the images for FTP upload.
Vaihtelee, lisätäänkö aikaleima FTP-palvelimelle vietäviin kuviin.
6 days ago
User avatar copperi

Translation changed

camorama / masterFinnish

translator_credits
Ilkka Tuohela, 2004-2005
Jan Kuparinen
http://gnome.fi/
6 days ago
User avatar copperi

New translation

camorama / masterFinnish

failed to stop streaming (%s), exiting....
suoratoiston (%s) lopetus epäonnistui, lopetetaan...
6 days ago
User avatar copperi

New translation

camorama / masterFinnish

Timeout while waiting for frames (%s)
Aikakatkaisu odotettaessa kehyksiä (%s)
6 days ago
User avatar copperi

New translation

camorama / masterFinnish

failed to start streaming (%s), exiting....
suoratoiston (%s) aloittaminen epäonnistui, lopetetaan...
6 days ago
User avatar copperi

New translation

camorama / masterFinnish

VIDIOC_QBUF -- could not enqueue buffers (%s), exiting....
VIDIOC_QBUF -- ei pystytty pinoamaan buffereita (%s), lopetetaan....
6 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity