Translation status

166 Strings 100% Translate
783 Words 100%

Translation Information

Project website https://github.com/alessio/camorama
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/alessio/camorama
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Arabic) 1cee98a
User avatar butterflyoffire authored 6 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/camorama/master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar azkel

Suggestion removed

camorama / masterPolish

_File
Nazwa pliku_Plik
4 days ago
User avatar azkel

Suggestion accepted

camorama / masterPolish

Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects.
Camorama jesto prostyma programem do obsługizeglądarka kamerek internetowych, z możliwością zastosowania dodatkowniektórych efektów vwideo.
4 days ago
User avatar azkel

Translation changed

camorama / masterPolish

Toggles the insertion of a timestamp into local images
Określa, czy na na lokalnie zapisywanych obrazach jest umieszczony znacznik czasu
4 days ago
User avatar azkel

Translation changed

camorama / masterPolish

Couldn't load builder file
Nie można załadować pliku konstruktora
4 days ago
User avatar azkel

Translation changed

camorama / masterPolish

An error occurred opening %s for write: %s.
Podczas otwierania %s w celu zapisu %s wystąpił błąd.
4 days ago
User avatar azkel

Translation changed

camorama / masterPolish

An error occurred accessing %s.
Podczas uzyskiwania dostępu do %s wystąpił błąd.
4 days ago
User avatar azkel

New contributor

camorama / masterPolish

New contributor 4 days ago
User avatar None

Committed changes

camorama / masterPolish

Committed changes a month ago
User avatar raspher

Marked for edit

camorama / masterPolish

Couldn't load builder file
Nie można znaleźaładować pliku piksmapy: %skonstruktora
2 months ago
User avatar raspher

Translation changed

camorama / masterPolish

Smooth
Wygładzanie
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 166 783 4,997
Translated 100% 166 783 4,997
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 26, 2020, 6:16 p.m.
Last author Michal Biesiada

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity