English Polish
Camorama Camorama
Camorama Webcam Viewer Camorama - kamera internetowa
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama to prosta przeglądarka kamer internetowych, z możliwością zastosowania niektórych efektów wideo.
View, alter and save images from a webcam Wyświetla, modyfikuje i zapisuje obrazy z kamery internetowej
camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webcam;viewer;video-effects;kamerka;internetowa;
Camorama-libglade Camorama-libglade
_Take Picture _Zrób zdjęcie
Toggle _Full Screen Przechwytywanie lokalne
_View _Widok
Show Adjustments Wyświetlenie nastaw
Show Effects Wyświetlanie efektów
_Change Camera _Zmiana kamery
Small Małe
Show Controls
Full Screen
Take Picture Zrób zdjęcie
Contrast: Kontrast:
Brightness: Jasność:
Color: Kolor:
Hue: Odcień: