English Polish
Append time to filename Dodanie czasu do nazwy pliku
Append timestamp to remote filename Dodanie datownika do nazwy zdalnego pliku
Append timestamp to filename Dodanie datownika do nazwy pliku
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of remote filenames Dodaje na końcu nazwy zdalnego pliku datownik, w formacie czasu UNIX
Appends a timestamp, in UNIX time, to the ends of filenames Dodaje na końcu nazwy pliku datownik, w formacie czasu UNIX
An error occurred writing to %s: %s. Podczas zapisu do %s:%s wystąpił błąd.
An error occurred opening %s for write: %s. Podczas otwierania %s w celu zapisu %s wystąpił błąd.
An error occurred opening %s. Podczas otwierania %s wystąpił błąd.
An error occurred mounting %s:%s. Podczas montowania %s:%s wystąpił błąd.
An error occurred closing %s: %s. Wystąpił błąd w trakcie zamykania %s: %s.
An error occurred accessing %s. Podczas uzyskiwania dostępu do %s wystąpił błąd.
_Add Filter _Dodaj filtr
Add a timestamp to captured images Dodanie daty do przechwyconych obrazów
%.2f fps - current %.2f fps - average %.2f fps - aktualnie %.2f fps - średnio