English Polish
Toggles timestamp for local captures Znacznik czasu dla przechwytywania lokalnego
Toggles the video effects buttons Przyciski efektów wideo
Toggles the video adjustment sliders Paski przewijania dopasowania obrazu
Toggles the use of the sliders to adjust the video properties Określa, czy używać paski przewijania przy dostosowywaniu właściwości wideo
Toggles the use of the custom string for the timestamp in images. Określa, czy ma być użyty własny tekst dla datownika umieszczanego na obrazach.
Toggles the use of the buttons to adjust the video filters Określa, czy używać przycisków przy dostosowywaniu filtrów wideo
Toggles the insertion of a timestamp into the images for FTP upload. Określa, czy na obrazach wysyłanych poprzez FTP ma być umieszczony znacznik czasu.
Toggles the insertion of a timestamp into local images Określa, czy na lokalnie zapisywanych obrazach jest umieszczony znacznik czasu
Toggles the drawing of a datestamp within the captured pictures Określa, czy na przechwyconych obrazach ma być umieszczona data
Toggles the datestamp in captures Data w przechwyconych obrazach
Toggles the custom string Dowolny napis
Toggles remote capture Przechwytywanie zdalne
Toggles local capture Przechwytywanie lokalne
Toggles automatic capturing of pictures. Określa, czy jest aktywne automatyczne przechwytywanie obrazów.
Toggles auto-capture Przechwytywanie automatyczne
Timestamp Datownik
Timeout while waiting for frames (%s) Zbyt długi czas oczekiwania na klatkę (%s)
Threshold (Per Channel) Próg (Na kanał)
Threshold (Overall) Próg (Łącznie)
The URI name of the protocol that will be used to connect to a remote server. Can be ftp, sftp or smb Nazwa URI protokołu, który będzie używany do łączenia się ze zdalnym serwerem. Może być ftp, sftp lub smb