English Finnish
Camorama Camorama
Camorama Webcam Viewer Camorama - Webbikameran katselin
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama on yksinkertainen webbikameran katseluun tarkoitettu sovellus. Se tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä joitain videotehosteita.
View, alter and save images from a webcam Katsele, muuta ja tallenna kuvia webbikamerasta
camorama camorama
camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webbikamera;katselin;videoeffektit;
Preferences Asetukset
<span weight="bold">General</span> <span weight="bold">Yleistä</span>
Automatic Capture Automaattinen kuvankaappaus
Capture Interval (in minutes): Kaapausten väli (minuutteja):
General Yleistä
<span weight="bold">Local Capture</span> <span weight="bold">Paikallinen kuvankaappaus</span>
_Enable local capture _Käytä paikallista kaappausta
_Directory for captured pics: _Hakemisto kaapatuille kuville:
_Filename for pictures: _Tiedostonimi kuville:
webcam-capture webikameran-kaappaus
Select a Directory Valitse kansio
Append time to filename Lisää aika tiedostonimeen
Add a timestamp to captured images Lisää aikaleima kaapattuihin kuviin