Context English Finnish
GUI|Date and Time _AM/PM _AM/PM
AM/PM Down AM/PM alas
AM/PM Up AM/PM ylös
Anaconda Installer Anaconda-asennusohjelma
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda ei voi luoda tiedostoa %s, koska se on jo olemassa. Anaconda on jo käynnissä tai kaatunut edellisellä suorituskerralla.
Please enter a valid mount point. Anna kelvollinen liitoskohta.
Enter size and unit. Anna koko ja yksikkö.
Enter an NTP server address and press %s Anna NTP-palvelimen osoite ja paina %s
Please provide a default LUKS passphrase for all devices you want to encrypt. You will have to type it twice. Anna oletuksena käytettävä LUKS-tunnuslause kaikille laitteille, jotka haluat salata. Sinun tulee kirjoittaa tunnuslause kahdesti.
Please provide VNC password (must be six to eight characters long).
You will have to type it twice. Leave blank for no password
Anna VNC-salasana (on oltava 6–8 merkkiä pitkä).
Sinun on kirjoitettava se kahdesti. Jätä tyhjäksi ilman salasanaa
Invalid mount point given Annettiin virheellinen liitoskohta
Volume group given physical extent size of "{}", but must be one of:
{}.
Annettu taltioryhmän fyysisen laajuuden koko on "{}" mutta sen on oltava yksi niistä:
"{}".
The passphrase you have provided contains non-ASCII characters. You may not be able to switch between keyboard layouts when typing it. Antamasi salalause sisältää merkkejä, jotka eivät ole ASCII:ta. Jos näppäimistöasettelua vaihdetaan, kirjautuminen ei ehkä onnistu.
The password you have provided is weak. Antamasi salasana on heikko.
The password you have provided is weak: Antamasi salasana on heikko:
The password you have provided contains non-ASCII characters. You may not be able to switch between keyboard layouts when typing it. Antamasi salasana sisältää merkkejä, jotka eivät ole ASCII:ta. Jos näppäimistöasettelua vaihdetaan, kirjautuminen ei ehkä onnistu.
The passphrase you have provided is weak. Antamasi tunnuslause on heikko.
The passphrase you have provided is weak: Antamasi tunnuslause on heikko:
Apple Bootstrap Partition Apple-alkulatausosio
Apple EFI Boot Partition Applen EFI-käynnistysosio