Context English Finnish
Unable to create PID file PID-tiedoston luominen ei onnistu
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda ei voi luoda tiedostoa %s, koska se on jo olemassa. Anaconda on jo käynnissä tai kaatunut edellisellä suorituskerralla.
FOO FOO
BAR BAR
BAZ BAZ
Starting package installation process Aloitetaan paketin asennusprosessi
Failed to set up installation source Asennuslähteen määrittäminen epäonnistui
Error downloading package metadata Virhe ladattaessa pakettien metadataa
Installing software Asennetaan ohjelmistoja
Performing post-installation setup tasks Suoritetaan asennuksen jälkeiset asennustehtävät
Downloading %(url)s (%(pct)d%%) Ladataan %(url)s (%(pct)d%%)
An error occurred while activating your storage configuration. Tallennustilakokoonpanosi aktivoinnissa tapahtui virhe.
There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Olemassa olevassa tallennustilakokoonpanossa tai alkuasetuksissa, esimerkiksi kickstart-tiedostossa, on ongelma. Sinun on ratkaistava tämä asia, ennen kuin asennus voi jatkua. Käytettävissä on kuori, johon pääset painamalla ctrl-alt-f1 ja sitten ctrl-b 2.

Kun ongelma on ratkaistu, tallennuslaitteiden tunnistusta voidaan yrittää uudelleen. Jos et korjaa sitä, sinun on poistuttava asennusohjelmasta.
GUI|Storage Detailed Error Dialog _Exit Installer _Lopeta asennusohjelma
GUI|Storage Detailed Error Dialog _Retry _Yritä uudelleen
There was an error running the kickstart script at line %(lineno)s. This is a fatal error and installation will be aborted. The details of this error are:

%(details)s
Kickstart-komentosarjan suorittamisessa tapahtui virhe rivillä %(lineno)s. Tämä on kohtalokas virhe ja asennus keskeytetään. Virheen lisätiedot ovat:

%(details)s
The following error occurred while setting up the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Seuraava virhe tapahtui asennuksen aikana. Tämä on vakava virhe, ja asennus keskeytyy.
The following error occurred while installing the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Seuraava virhe tapahtui asennuksen aikana. Tämä on vakava virhe, ja asennus keskeytyy.
The following error occurred while installing the boot loader. The system will not be bootable. Would you like to ignore this and continue with installation? Käynnistyslatainta asennettaessa tapahtui virhe. Järjestelmää ei pysty käynnistämään. Ohitetaanko virhe ja jatketaan asennusta?
The following error occurred during the installation:

{details}

Would you like to ignore this and continue with installation?
Käynnistyslatainta asennettaessa tapahtui virhe:

{details}

Ohitetaanko virhe ja jatketaan asennusta?