English Finnish
You don't have any Linux partitions.
Sinulla ei ole yhtäkään Linux-osiota.
Not mounting the system.
Ei liitetä järjestelmää.
Please press %s to get a shell Paina %s saadaksesi komentotulkin
Root Selection Juurihakemiston valinta
The following installations were discovered on your system. Seuraavat asennukset löydettiin järjestelmästäsi.
Configuring Red Hat subscription Red Hat -tilauksen määrittäminen
Configuring installed system Tehdään asennetun järjestelmän asetuksia
Writing network configuration Kirjoitetaan verkkoasetuksia
Creating users Tehdään käyttäjiä
Configuring addons Tehdään lisäosien asetuksia
Generating initramfs Luodaan initramfs:ää
Setting up kexec Asetetaan kexec
Storing configuration files and kickstarts Talletetaan määritystiedostoja ja kickstarteja
Running post-installation scripts Suoritetaan asennuksen jälkeisiä skriptejä
Waiting for %s threads to finish Odotetaan %s-säikeiden valmistumista
Setting up the installation environment Valmistellaan asennusta
Configuring storage Määritetään tallennustilaa
Running pre-installation scripts Suoritetaan asennusta edeltäviä skriptejä
Running pre-installation tasks Suoritetaan esiasennustehtäviä
Installing. Asennetaan.