Context English Finnish
Storage Configuration Tallennustilan määritykset
GUI|Storage A_utomatic _Automaattinen
GUI|Storage _Custom _Mukautettu
GUI|Storage Advanced Custom (_Blivet-GUI) Mukautettu, edistynyt (_Blivet-GUI)
GUI|Storage I would like to _make additional space available. Ha_luan asettaa lisätilaa saataville.
Encryption Salaus
GUI|Storage _Encrypt my data. _Salaa tiedot.
You'll set a passphrase next. Asetat seuraavaksi tunnuslauseen.
Storage Options Tallennustilavaihtoehdot
summary yhteenveto
GUI|Storage _Full disk summary and boot loader... _Täysi levy-yhteenveto ja käynnistyslatain...
GUI|Storage _Refresh... _Päivitä...
INSTALLATION PROGRESS ASENNUKSEN EDISTYMINEN
Preparing to install Valmistellaan asennusta
CREATE USER LUO KÄYTTÄJÄ
GUI|User _Full name _Koko nimi
GUI|User _User name _Käyttäjänimi
Full Name Koko nimi
GUI|User _Password _Salasana
GUI|User _Confirm password _Vahvista salasana