Translation Information

Project website pagure.io/setroubleshoot
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar plautrba User avatar vmojzis
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository local:
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) f43428c
User avatar tigg authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/setroubleshoot/plugins/
Filemask plugins/po/*.po
Translation file plugins/po/hu.po
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsHungarian


SELinux denied RSYNC access to $TARGET_PATH.
If this is an RSYNC repository, it has to have a file context label of
rsync_data_t. If you did not intend to use $TARGET_PATH as an RSYNC repository,
this message could indicate either a bug or an intrusion attempt.

SELinux megtagadta cvs hozzáférését ehhez: $TARGET_PATH.
Ha ez CVS tároló, akkor cvs_data_t beállítású címkét igényel.
Ha nincs szándékában $TARGET_PATH helyet CVS tárolónak használni,
akkor ez hibát vagy behatolási kísérletet jelezhet.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsHungarian


SELinux denied svirt access to $TARGET_PATH.
If this is a virtualization image, it has to have a file context label of
virt_image_t. The system is setup to label image files in directory./var/lib/libvirt/images
correctly. We recommend that you copy your image file to /var/lib/libvirt/images.
If you really want to have your image files in the current directory, you can relabel $TARGET_PATH to be virt_image_t using chcon. You also need to execute semanage fcontext -a -t virt_image_t '$FIX_TARGET_PATH' to add this
new path to the system defaults. If you did not intend to use $TARGET_PATH as a virtualization
image it could indicate either a bug or an intrusion attempt.

SELinux elutasította, hogy xen hozzáférjen $TARGET_PATH
fájlhoz. Ha ez XEN kép, akkor xen_image_t fájl beállítás
címke kell neki. A rendszert úgy állították be, hogy a /var/lib/xen/
helyen levő kép fájlokat jól címkézze. Javasolt e könyvtárba másolni
a kép fájlt. Ha valóban az aktuális mappába akarja tenni a xem kép fájlokat, akkor $TARGET_PATH fájlt átcímkézheti xen_image_t típusra a chcon paranccsal. A semanage fcontext -a -t xen_image_t '$FIX_TARGET_PATH' végrehajtására szintén szükség lehet, hogy ezt az új ösvényt hozzáadja a rendszer alapértelmezésihez.
Ha nem akarta $TARGET_PATH fájlt Xen képként használni,
akkor ez egy hibát vagy egy behatolás próbálkozást jelezhet.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsHungarian


You can restore the default system context to this file by executing the
restorecon command.
# restorecon -R /root/.ssh

Visszaállíthatja az alap beállítást erre a rendszer kontextusra a restorecon parancs
végrehajtásával. A restorecon visszaállítás: 'restorecon '$SOURCE_PATH'.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsHungarian


You can restore the default system context to this file by executing the
restorecon command.
# restorecon -R /root/.ssh

Visszaállíthatja az alap beállítást erre a rendszer kontextusra a restorecon parancs
végrehajtásával. A restorecon visszaállítás: 'restorecon '$SOURCE_PATH'.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsHungarian


Either remove the mozplugger or spice-xpi package by executing 'yum remove mozplugger spice-xpi' or turn off enforcement of SELinux over the Firefox plugins. setsebool -P unconfined_mozilla_plugin_transition 0

Akár eltávolítja a mozplugger csomagot a 'yum remove mozplugger' paranccsal
vagy kikapcsolja az SELinuxvezérlését a Firefoxon pluginokon keresztül.
setsebool -P unconfined_mozilla_plugin_transition 0
a month ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsHungarian


SELinux is preventing $SOURCE_PATH "$ACCESS" access to device $TARGET_PATH.

SELinux megakadályozza $SOURCE_PATH „$ACCESS” hozzáférését ehhez: $TARGET_PATH.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsHungarian


You can alter the file context by executing chcon -R -t cvs_data_t '$TARGET_PATH'
You must also change the default file context files on the system in order to preserve them even on a full relabel. "semanage fcontext -a -t cvs_data_t '$FIX_TARGET_PATH'"


A fájl beállítását megváltoztatni a chcon -R -t rsync_data_t '$TARGET_PATH' parancs végrehajtásával lehet.
Az alapértelmezett fájl beállítást szintén meg kell változtatni, hogy az megmaradjon teljes újracímkézés esetén is: semanage fcontext -a -t rsync_data_t '$FIX_TARGET_PATH'
a month ago
User avatar None

New strings to translate

setroubleshoot / pluginsHungarian

New strings to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

setroubleshoot / pluginsHungarian

Resource update 5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 226 6,299 42,207
Translated 54% 124 2,740 18,771
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 16% 38 1,251 8,783

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity