Translation Information

Project website github.com/pykickstart/pykickstart
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar bcl User avatar zdohnal User avatar ljanda
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/pykickstart/weblate
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Dutch) 328868b
User avatar warrink authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/pykickstart/master/
Filemask *.po
Translation file sk.po
User avatar feonsu

New translation

pykickstart / masterSlovak

The option --isUtc will be deprecated in future releases. Please modify your kickstart file to replace this option with its preferred alias --utc.
Voľba --isUtc bude v budúcich vydaniach zastaraná. Upravte svoj súbor kickstart a nahraďte túto voľbu s jej preferovaným aliasom --utc.
6 months ago
User avatar feonsu

New translation

pykickstart / masterSlovak

The %(option)s option on line %(lineno)s will be deprecated infuture releases. Please modify your kickstart file to replacethis option with its preferred alias %(new_option)s.
Voľba %(option)s na riadku %(lineno)s bude v budúcich vydaniach zastaraná. Upravte svoj súbor kickstart a nahraďte túto voľbu s jej preferovaným aliasom %(new_option)s.
6 months ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

Invalid parameter to --when= argument: %s
Neplatný realmparameter pre --when= argument: %s
6 months ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

The syspurpose command does not take positional arguments!
Príkaz enable modulsyspurpose neprijíma pozičné argumenty!
6 months ago
User avatar feonsu

New translation

pykickstart / masterSlovak

Empty string is not a valid activation key.
Prázdny reťazec nie je platný aktivačný kľúč.
6 months ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

At least one option and/or an argument are expected for the %s command
Aspoň jedna voľba alebo argument je očakávaný pre príkaz %s
6 months ago
User avatar feonsu

Translation changed

pykickstart / masterSlovak

Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option.
Zastaraná voľba na riadku %(lineno)s bude ignorovaná: Voľba %(option)s sa už nepoužíva a viac už nemá žiaden význam. Z novších vydaní môže byť odstránená, čo spôsobí úplné zlyhanie kickstart-u. Prosím opravte Váš kickstart súbor odstránením tejto voľby.
6 months ago
User avatar feonsu

New contributor

pykickstart / masterSlovak

New contributor 6 months ago
User avatar None

New string to translate

pykickstart / masterSlovak

New string to translate 11 months ago
User avatar None

Resource update

pykickstart / masterSlovak

Resource update 11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 178 1,626 10,199
Translated 100% 178 1,626 10,199
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 5% 9 110 708

Last activity

Last change Aug. 31, 2020, 9:26 a.m.
Last author Ondrej Sulek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity