Translation status

51 Strings 100% Translate
391 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
rhel8-branch This component is linked to the oscap-anaconda-addon/master repository. GPL-2.0
master GPL-2.0

Translation Information

Project website https://www.open-scap.org/tools/oscap-anaconda-addon/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/OpenSCAP/oscap-anaconda-addon-l10n
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #3 from weblate/weblate-oscap-anaconda-addon-master 6f05b73
Jan Černý authored 11 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/oscap-anaconda-addon/master/
Filemaskrhel7-branch/*.po
Translation file rhel7-branch/pl.po
service '%s' has been added to the list of services to be removed from the firewall
dodano usługę „%s” do listy usług do usunięcia z  zapory sieciowej
2 weeks ago
Fetching content...
Pobieranie treści...
2 weeks ago
There was an error fetching and loading the security content:
%s
The installation should be aborted. Do you wish to continue anyway?
Wystąpił błąd podczas pobierania i  wczytywania treści bezpieczeństwa:
%s
Instalacja powinna zostać przerwana. Kontynuować mimo to?
2 weeks ago
trust '%s' has been added to the list of trusts to be added to the firewall
dodano zaufanie "%s" do listy zaufań do dodania do zapory sieciowej
2 weeks ago
package '%s' has been added to the list of excluded packages
dodano pakiet "%s" do listy wykluczonych pakietów
2 weeks ago
Changes that were done or need to be done:
Wprowadzone zmiany i  zmiany, które muszą zostać wprowadzone:
2 weeks ago
Everything okay
Wszystko jest w  porządku
2 weeks ago
Error fetching and loading content
Błąd podczas pobierania i  wczytywania treści
2 weeks ago
Profile with ID '%s' not defined in the content. Select a different profile, please
W  treści nie określono profilu o  identyfikatorze "%s". Proszę wybrać inny profil
2 weeks ago
Network error encountered when fetching data. Please check that network is setup and working.
Wystąpił błąd sieci podczas pobierania danych. Proszę sprawdzić, czy sieć została ustawiona i  działa poprawnie.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 391 2,337
Translated 100% 51 391 2,337
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 6, 2020, 10:57 a.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity