Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 43460016b
Weblate authored 2 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora/nav/
Filemask po/*/f30/pages/index.po
Translation file po/cs/f30/pages/index.po
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update 2 days ago
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update 3 days ago
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update 4 days ago
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update 5 days ago
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update 6 days ago
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update a week ago
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update 8 days ago
User avatar None

Resource update

fedora-docs-l10n/fedora / f30/pages/indexCzech

Resource update 9 days ago
We thank everybody who worked hard to correct that deficiency for previous versions of Fedora.
Děkujeme každému, kdo tvrdě pracoval tvrdě, aby napravil tento nedostatek uv minulých verzích Fedory.
10 days ago
"The biggest deficiency in free operating systems is not in the software — it is the lack of good free manuals that we can include in these systems.”footnote:[Free Software and Free Manuals, available from link:http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html[]]
"Největším problémem svobodných operačních systémů není software – je to nedostatek dobrých volně šiřitelných příruček, které můžeme zařadit do těchto systémů.”footnote:[Free Software and Free Manuals, manuály zdarma dostupné on-line link:http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html[]]
10 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 145 1,121
Translated 100% 9 145 1,121
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 11% 1 15 94

Last activity

Last change Nov. 21, 2020, 11:59 p.m.
Last author Vojtěch Němeřek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity