Translation status

16 Strings 100% Translate
428 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/pages/fpl This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpgm This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/members This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/history This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/policy-change-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/infra_priorities_board This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/team_directory This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/coc-response-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
nav CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/council
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/council.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) b66305ee9
User avatar tigg authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-council/nav/
Filemask po/*/master/pages/policy/guiding-policy.po
Translation file po/tr/master/pages/policy/guiding-policy.po
Anyone may use Building Blocks like software packages and artwork to create a Solution. Example solutions include: Fedora Workstation, KDE Plasma, and the Python Classroom Lab. Teams define criteria for services they provide to solution-builders. For example, teams providing press and promotional support may choose to provide additional support to Solutions with larger user bases.
Herkes Çözüm üretmek için yazılım paketleri ve sanatsal çalışmalar gibi Yapı Taşlarını kullanabilir. Çözümlere örnek olarak Fedora Workstation, KDE Plasma ve Python Classroom Lab verilebilir. Ekipler, çözüm üretenlere sundukları hizmetler için kriterölçütler tanımlar. Örneğin, basın ve tanıtım desteği sağlayan ekipler, daha büyük kullanıcı tabanına sahip Çözümlere ek destek sağlamayı seçebilir.
3 weeks ago
Teams such as Design, Documentation, Packagers, Release Engineering, and Quality Assurance provide building blocks and offer services to other community members and Teams. Services and building blocks include: CI infrastructure, community building advice and guidance, event funding, logo services, RPM or other software packages, swag, testing and validation, user support, or UX design.
Tasarım, Belgelendirme, Paketleyiciler, SürümYayın Mühendisliği, ve Kalite Güvencesi gibi ekipler, diğer topluluk üyelerine ve ekiplere temel yapı taşları ve hizmetleri sunarlar. Yapı taşları ve hizmetler şunları içerir: CI altyapısı, topluluk oluşturma tavsiye ve yönlendirmeleri, etkinlik fonlama, logo hizmetleri, RPM veya diğer yazılım paketleri, promosyon, test ve doğrulama, kullanıcı desteği, veya kullanıcı arayüzü tasarımı.
3 weeks ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 428 2,962
Translated 100% 16 428 2,962
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 5, 2021, 7:04 p.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity