Translation status

2,267 Strings 100% Translate
8,463 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master LGPL-2.1 Translate
rhel-8.2 LGPL-2.1 Translate

Translation Information

Project website http://www.cockpit-project.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Repository git@github.com:cockpit-project/cockpit-weblate.git
Repository branch rhel-7
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 27303bc
ersen authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/cockpit/rhel-7/
Filemask*.po
Translation file cs.po
None

Committed changes

cockpit / rhel-7Czech

Committed changes 2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

The generated archive contains data considered sensitive and its content should be reviewed by the originating organization before being passed to any third party.
Vytvořený archiv obsahuje data považovaná za citlivá a jeho obsah by měl být zrevidován organizací, ze které pochází předtím, než bude předán jakékoli třetí straně zrevidován organizací, která ho vytvořila.
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

oVirt installation script failed with following output:
Vykonání instalačního skriptu oVirt poskytovatele se nezdařilo s následujícím výstupem:
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

You are not authorized to modify the firewall.
Nemáte oprávnění upravovat bránu firewall.
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

VNC Port:
VNC port:
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

UUID
UUID:
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

This web console will be updated.
Tato webová konzole bude aktualizována.
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

This volume is already used by another VM.
Tento svazek už je využíván jiným virt. strojem.
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

This package requires Cockpit version %s or later
Tento balíček vyžaduje Cockpit verze $%s a novější
2 weeks ago
pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

This day doesn't exist in all months.<br> The timer will only be executed in months that have 31st.
Tento den neexistuje ve všech měsících.<br> Časovač bude vykonán pouze v měsících, které mají 31. den.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,267 8,463 52,219
Translated 100% 2,267 8,463 52,219
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 12, 2020, 5:24 p.m.
Last author Pavel Borecki

Activity in last 30 days

Activity in last year