Translation status

2,267 Strings 100% Translate
8,463 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master LGPL-2.1 99% 6 42 48
rhel-8.2 LGPL-2.1
rhel8 LGPL-2.1 58

Translation Information

Project website www.cockpit-project.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Source code repository git@github.com:cockpit-project/cockpit-weblate.git
Repository branch rhel-7
Last remote commit Translated using Weblate (French) 3f04a71
User avatar hacketiwack authored a week ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/cockpit/rhel-7/
Filemask *.po
Translation file cs.po
User avatar mmarusak

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

After
Později
10 days ago
User avatar mmarusak

New contributor

cockpit / rhel-7Czech

New contributor 10 days ago
User avatar None

Committed changes

cockpit / rhel-7Czech

Committed changes 6 months ago
User avatar pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

The generated archive contains data considered sensitive and its content should be reviewed by the originating organization before being passed to any third party.
Vytvořený archiv obsahuje data považovaná za citlivá a jeho obsah by měl být zrevidován organizací, ze které pochází předtím, než bude předán jakékoli třetí straně zrevidován organizací, která ho vytvořila.
6 months ago
User avatar pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

oVirt installation script failed with following output:
Vykonání instalačního skriptu oVirt poskytovatele se nezdařilo s následujícím výstupem:
6 months ago
User avatar pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

You are not authorized to modify the firewall.
Nemáte oprávnění upravovat bránu firewall.
6 months ago
User avatar pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

VNC Port:
VNC port:
6 months ago
User avatar pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

UUID
UUID:
6 months ago
User avatar pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

This web console will be updated.
Tato webová konzole bude aktualizována.
6 months ago
User avatar pavelb

Translation changed

cockpit / rhel-7Czech

This volume is already used by another VM.
Tento svazek už je využíván jiným virt. strojem.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,267 8,463 52,219
Translated 100% 2,267 8,463 52,219
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 17, 2020, 10:25 a.m.
Last author Matej Marusak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity